Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ekoloģiskās arhitektūras attīstība Latvijas arhitektūrā
Title in English Development of Ecological Architecture in Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Prakt.doc. M.Švēde
Reviewer Lekt. A. Fersters
Abstract Darba autore: Lelde Supe Darba temats: Ekoloģiskas būvniecības attīstība Latvijas arhitektūrā. Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Arhitektūra Darba zinātniskais vadītājs: Prakt.doc. M. Švēde Darba apjoms: 56 lpp. , 1 tabula, 33 attēli, 4 pielikumi Pētījuma mērķis: izpētīt ekoloģiskas būvniecības attīstībai izmantojamos pamatelementus mūsdienu Latvijas būvniecības praksē Darba saturs: 4 daļas, ievads, secinājumi, informācijas avotu apskats, pielikums Pētījuma metodes: 1) teorētiskās literatūras analīze no grāmatām, periodikas un interneta resursiem; 2) anketēšana un analīze; 3) intervija ar nozares speciālistu; 4) novērojumi praktiskajā būvniecībā un būvmateriālu tirdzniecības vietās. Mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums: apkopot informāciju par ilgtspējīgas būvniecības pieejamību Latvijā; iepazīties ar tirgū pieejamiem ilgtspējīgas būvniecības un apdares materiālu piedāvājumiem; izpētīt ilgtspējīgu izejmateriālu pamatatšķirības; izzināt un apkopot sabiedrības viedokli, informētību par ekoloģisku būvniecību, izejmateriāliem. Darba rezultāti: veikts pētījums par ekoloģiskas būvniecības potenciālu Latvijas arhitektūrā
Keywords ekoloģija, materiāli, ilgtspējība
Keywords in English ecology, materials, sustainability
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 01.02.2013 16:54:26