Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas radošo kvartālu pilsētvides potenciāls
Title in English The Potential of Urban Scape of Creative Districts in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Lekt. D. Kalvāne
Reviewer Arh. I. Rukmane-Poča
Abstract Jēdziens radošie kvartāli pavisam nesen ienācis pilsētplānotāju, urbānistu un arhitektu leksikā, un kļuvis par savdabīgu pašmāju produkcijas, radošo industriju, jaunu tradīciju un kultūras dzīves kvalitātes zīmi. Vai varētu būt, ka arī par pilsētvides kvalitātes rādītāju? Kāds ir radošo kvartālu pilsētvides potenciāls Rīgas pilsētā? Šī bakalaura zinātniskā darba mērķis ir noteikt Rīgas radošo kvartālu pilsētvides nozīmi un potenciālu Rīgas pilsētas teritoriālajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: Izpētīti radošie kvartāli, to rašānās un pastāvēšanas iemesli Eiropā un pasaulē; Pēc izvirzītiem līdzības kritērijiem detalizēti analizēti radošie kvartāli Maskavā (Artplay) un Tallinā (Kalamaja); Rīgas pilsētas stratēģisko plānu ekonomiskā un sociālā potenciāla izvērtējums pilsētas attīstības plānošanas un stratēģisko dokumentu ietvaros; Pēc atlases kritērijiem analizētI Rīgas radošie kvartāli Andrejsala, Kalnciema ielas kvartāls, VEF, Spīķeri un Miera iela; Uz teorētiskās un analītiskās izpētes pamata izdarīti secinājumi; Uz secinājumu pamata sagatavoti ierosinājumi. Bakalaura zinātniskā darba rezultāts ir: Radošo kvartālu faktiskās un ietekmes teritorijas definēšana; Noteikts radošo kvartālu teritoriālais, sociālais un ekonomiskais raksturs Rīgas pilsētvidē; Definēti Rīgas radošo kvartālu pilsētvides potenciāla kritēriji un veikts to izvērtējums. 7. semestra studiju darbā un ISOVER konkursa ietvaros tika izmantots zinātniskajā darbā apkopotais teorētiskais materiāls un analītiskie secinājumi par radošajiem kvartāliem. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Gunitas Kuļikovskas bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām (4) analītiskajām daļām, secinājumiem, ierosinājumiem. Darba pielikumā pievienots bakalaura zinātniskā darba rezultātu attainojums grafiskā veidā. Bakalaura darbs sastāv no 53 lpp., 13 attēliem, 4 pielikumiem un 93 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords radošie kvartāli,pilsētvide,pilsētas socioloģija,pilsētplānošana
Keywords in English urban sociology,cityscape,urban planning,creative quarters
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.01.2013 12:27:48