Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Administratīvais process Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Title in English The Administrative Process of the State Fire and Rescue Service
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Vaivods, VUGD, ing.
Reviewer M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojektu „Administratīvais process Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes studente Ilona Seikstule, diplomprojekta vadītājs– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Rūpniecisko avāriju riska un sevišķi svarīgo objektu nodaļas vecākais inspektors Jānis Vaivods. Pētījums izstrādāts valsts valodā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt analītisku informācijas kopumu par administratīvo procesu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ņemot vērā ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības, kā arī problēmas, kas novērojamas amatpersonu darbā, piemērojot dažādus administratīvos aktus. Diplomprojekta izvirzītā mērķa sasniegšanai veicami sekojoši uzdevumi: – izpētīt un sistematizēt normatīvo aktu prasības administratīvās lietvedības jomā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā; – analizēt atklātās pretrunas ārējos un iekšējos normatīvajos aktos; – izstrādāt ugunsdrošības prasību pārkāpumu klasifikāciju atbilstoši piemērojamajam administratīvajam aktam; – veikt pētījuma rezultātu apkopojumu un sniegt autora priekšlikumus par administratīvā procesa uzlabošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Pētījuma rezultātā ir apkopots analītisks informācijas kopums par administratīvo procesu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un izstrādāta ugunsdrošības prasību pārkāpumu klasifikācija atbilstoši piemērojamajam administratīvajam aktam ar mērķi atvieglot valsts ugunsdrošības uzraudzības amatpersonu darbu. Diplomprojektā tika izpētīta administratīvā procesa attīstības vēsture, kā arī tika izpētītas problēmas, kas rodas piemērojot dažādus administratīvos aktus. Diplomprojekta apjoms ir 51 lapaspuse, tai skaitā 3 attēli un 1 pielikums. Diplomprojekta izstrādes gaitā izmantoti 16 literatūras avoti.
Keywords Administratīvais process Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Keywords in English The Administrative Process of the State Fire and Rescue Service
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.01.2013 15:13:43