Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Korporatīvās sociālās atbildības vadības atbalsta tehnoloģijas projektēšana
Title in English Corporate Social Responsibility Management Support Technology Design
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor M.Kirikova, STP katedras profesore
Reviewer V.Graudiņa, LDI pētniece
Abstract Tēžu mērķis ir korporatīvās sociālās atbildības (KSA) vadības atbalsta tehnoloģijas projektēšana Latvijas uzņēmumiem. Tēzēs tiek definēts KSA un korporatīvās ilgtspējas (KI) koncepts un aktualitāte, kā arī tiek aprakstīti sagaidāmie ieguvumi un ar to saistītās problēmas. Balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, tiek aprakstīts, kā ar tehnoloģiju atbalstu var tikt risinātas problēmas KSA jomā, piedāvājot zinātnisko pētījumu metodes un risinājumus. Lai izvērtētu jau esošos KSA un KI vadības rīkus, tiek atlasīti seši risinājumi izmantojot izdevīguma metodi. Analīze tiek veikta izmantojot kvalitatīvo pētījumu metodi. Analīzes veikšanai tiek izvirzīti divu veidu kritēriji: kritēriji, kas raksturo Latvijas uzņēmumu vajdzības un zinātniskajos pētījumos identificētie kritēriji. Izmantojot šos kritērijus, tiek veikts atlasīto KSA vadības risinājumu novērtējums. Novērtējuma rezultāti atklāj, ka esošie risinājumi neatbilst vairākiem tēzēs izvirzītajiem kritērijiem. Balstoties uz novērtējumu, darba autore piedāvā jaunu tehnoloģisku risinājumu. Jaunais KSA vadības risinājums integrē visus kritērijus, tādējādi tas pilnībā atbalsta pētījuma izvirzītās prasības un ļauj sasniegt sagaidāmos ieguvumus. Šis risinājums automatizē KSA vadības procesus un piedāvā metodes KSA un KI aktivitāšu plānošanai, ieviešanai un vadībai. Risinājums palīdz uzņēmumiem lēmumu pieņemšanas procesā, veicina ilgstpējīgu ziņošanu un komunikāciju ar uzņēmuma darbībā iesaistītajām pusēm, kā arī izvērtē KSA atdevi. Maģistra darbs satur 68 lappuses, 25 attēlus, 20 tabulas, 39 informācijas avotus un 5 pielikumus.
Keywords KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA, KORPORATĪVĀ ILGTSPĒJA, KSA VADĪBAS TEHNOLOĢIJAS
Keywords in English CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CORPORATE SUSTAINABILITY, CSR MANAGEMENT TECHNOLOGIES
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 22.01.2013 14:38:29