Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības prasību pilnveide kokapstrādes uzņēmumos
Title in English Development of Fire Safety Requirements for Wood Processing Enterprises
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
Reviewer A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta tēma ir Ugunsdrošības prasību pilnveide kokapstrādes uzņēmumos. Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes students Raivis Pužulis. Diplomprojekta vadītājs ir Rīgas Tehniskās universitātes docents Dr.sc.ing. Māris Ziemelis. Šī diplomprojekta mērķis ir pilnveidot esošās tiesību normu prasības attiecībā uz ugunsdrošību kokapstrādes uzņēmumos. Lai sasniegtu šo mērķi tiek izvirzīti vairāki uzdevumi: - informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana, datu analīze, - statistikas analīze, salīdzināšana un tendenču atspoguļošana, - nozares uzņēmumu pārstāvju pārrunas un šo uzņēmumu apsekošana, lai iegūtu detalizētu un padziļinātu informāciju par nozares procesiem, - normatīvo aktu izpēte attiecībā uz kokapstrādes uzņēmumiem. Diplomprojekts sastāv no 57 lappusēm, 6 tabulām, 14 attēliem, 4 formulām, 20 izmantojamās literatūras avotiem un pielikumiem. Šajā diplomprojektā ir trīs nodaļas, 1. nodaļā ir izklāstīta kokapstrādes uzņēmumu problēmu analīze, ugunsgrēku statistika un ekonomiskā izaugsme, 2. nodaļā tiek pētīti ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti kas tiek piemēroti Latvijas Republikā un Krievijas Federācijā, 3. nodaļā tiek piedāvāts vispārējs pārskats par ugunsdrošības stāvokli kokapstrādes uzņēmumos, kā arī kokapstrādes uzņēmuma izvērtējums.
Keywords Ugunsdrošības prasību pilnveide kokapstrādes uzņēmumos
Keywords in English Development of Fire Safety Requirements for Wood Processing Enterprises
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.01.2013 21:56:30