Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Vispārējās aviācijas lidlauku būvniecība, to tehniskie risinājumi un attīstības iespējas Latvijā” („Ādažu lidlauka rekonstrukcija Eimurlaukos, Ādažu novadā”)
Title in English „Construction of General Aviation Airfields, Its Technical Solutions and Opportunities for Development in Latvia” („Reconstruction of Adazu Airfeld in Eimurlauki in Adazu Territory”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. J.R.Naudžuns
Reviewer M.Sc.ing. O.Koemecs
Abstract Bakalaura darba mērķis bija izveidot ieteikumus vispārējās aviācijas lidlauku būvniecībai Latvijā, izvērtējot vēlamo pieeju to projektēšanā un konfigurācijā, lai panāktu vislielāko tautsaimniecisko ieguvumu. Minētā mērķa sasniegšanai tika izpētīti gan starptautiskie, Latvijai saistošie standarti un ieteikumi, kas regulē vispārējās aviācijas lidlauku būvniecību, gan dažādu valstu pieredze, gan literatūras avoti par vispārējās aviācijas attīstības tendencēm pasaulē. Attiecinot šīs tendences uz Latvijas situāciju, tika (1) izveidots ieteikumu kopums vispārējās aviācijas lidlauku būvniecībai Latvijā; (2) izvēlēta visoptimālākā aprēķina metode lidlauku segu aprēķiniem. Inženierprojekta mērķis bija izveidot būvprojektu Ādažu lidlauka rekonstrukcijai ar tādiem parametriem, lai tas varētu apkalpot vidēja izmēra biznesa klases reaktīvo lidmašīnu. Inženierprojekts sastāv no teksta daļas un grafiskās daļas. Teksta daļa satur esošās situācijas aprakstu, risinājumu pamatojumu, aprēķinu daļu, elementu sarakstus, apjomus un tāmes. Grafiskā daļa satur izbūvei nepieciešamos rasējumus: vispārīgos rādītājus, izbūves plānu, vertikālo plānojumu, ūdens novades risinājumus, griezumus. Darba apjoms - 116. lpp., 15 tabulas, 17 attēli un 0 pielikumi. Darba tapšanā izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords Vispārējā aviācija, lidlauki
Keywords in English General aviation, aerodromes
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.01.2013 20:55:02