Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Daudzstāvu autostāvvietu darbības analīze” („Gaujas un Krastupes ielu (Ādažos) rekonstrukcija”)
Title in English „Analysis of Multi-Storey Car Park Performance” („Reconstruction of Gaujas Street and Krastupes Street (Adazi)”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. J.Smirnovs
Reviewer M.Sc.ing. A.Neilande
Abstract Bakalaura darba daļā izvirzītais mērķis ir analizēt daudzstāvu autostāvvietu satiksmes organizācijas un tehnisko parametru nepilnības Rīgā, pamatojot un komentējot rekomendāciju nepieciešamību daudzstāvu autostāvvietu projektēšanai un ekspluatācijai. Mērķis sasniegts, analizējot ceļu satiksmes negadījumu statistiku, apsekojot Rīgas autostāvvietu un analizējot tās būvprojektā paredzētos konstruktīvos lielumus. Secināts, ka esošie standarti vienlīmeņa autostāvvietām un būvju konstruktīvajiem parametriem nenodrošina skaidras vadlīnijas daudzstāvu autostāvvietu izbūvei, un nepieciešamas rekomendācijas tieši daudzstāvu autostāvvietu projektēšanai un ekspluatācijai, iekļaujot rekomendācijas 1) par elementu ģeometrisko parametru savstarpēju saistību, nevis aplūkojot tos izolēti, 2) par projektēto parametru saistību ar ekspluatācijas prasībām, paredzot, ka esošās stāvvietās ar ekspluatācijas laikā veiktām darbībām jānovērš projektēto elementu trūkumi, 3) par priekšrocības zīmju obligātu uzstādīšanu daudzstāvu autostāvvietās ar augstu satiksmes intensitāti, un citas. Inženierprojekta daļā iekļauta 1) teksta daļa ar esošās situācijas aprakstu, tehnisko risinājumu izvēles pamatojumu, aprēķiniem, tehniskajām specifikācijām, prasībām un ieteikumiem būvdarbu veikšanas laikā, elementu sarakstiem, apjomiem un izcenojumiem; 2) grafiskā daļa ar vispārīgajiem norādījumiem, ielas plānu (iekļaujot vertikālo plānojumu, satiksmes organizāciju, izbūves plānu), garenprofilu, šķērsprofilu veidiem un segas konstrukcijām, nobrauktuvēm, autobusa pieturvietu. Rekonstruējamais ielas posms ir 1248 m garš un ar 6,00 m platu brauktuvi, tam ir paredzēts izbūvēt asfalta segumu, vienu autobusu pieturvietu, 23 pieslēgumus un nobrauktuves, 3,50 m platu asfaltētu apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu 1293 m garumā, 1,20-2,50 m platu asfaltētu gājēju ietvi 893 m garumā. Aprēķina satiksmes intensitāte ekspluatācijas perioda beigās ir 2883 aut./dnn. Darba apjoms - 135. lpp., 12 tabulas, 31 attēls un 1 pielikums. Darba tapšanā izmantots 41 literatūras avots.
Keywords Daudzstāvu autostāvvietas
Keywords in English Multi-storey car park
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.01.2013 00:58:44