Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsgrēka riska samazināšana bīstamo ķīmisko vielu un produktu rūpniecības objektos Ventspils pilsētā.
Title in English Fire Risk Reduction in Manufacturing Facilities of Hazardous Chemicals and Products in Ventspils.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
Reviewer M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
Abstract Šajā darbā - Ugunsgrēka riska samazināšana bīstamo ķīmisko vielu un produktu rūpniecības objektos Ventspils pilsētā, tika analizēta Latvijā spēkā esošā normatīvo dukumentu bāze rūpniecisko avāriju riska novērtēšanā, izskatīti tās trūkumi un nepilnības. Tika analizēts ķīmiskās rūpniecības objekta riska novērtējums, kā arī izskatītas kvantitatīvā riska novērtēšanas metodes. Teorētiskajā daļā tika pētīts tehnosfēras jēdziens, izskatīta riska teorija, analizēti iespējamo risku veidi. Teorētiskajā daļā var atrast arī riska analīzes, novērtēšanas un pārvaldīšanas procesu aprakstus, kā arī pieļaujamā riska koncepciju, kas tiek plaši izmantota vairākās Eiropas valstīs. Darba praktiskajā daļā ir ņemta objektīva varbūtību metode kvantitatīvā riska novērtēšanai un ugunsgrēka riska varbūtības aprēķins naftas produktu rezervuāram. Darba rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi, kā jāpapildina Latvijā spēkā esošie normatīvie dokumenti un priekšlikumi vairāku metodiku, kas palīdzētu novērtēt ugunsbīstamības risku, izstrādei.
Keywords Ugunsgrēka riska samazināšana bīstamo ķīmisko vielu un produktu rūpniecības objektos
Keywords in English Fire Risk Reduction in Manufacturing Facilities of Hazardous Chemicals and Products
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.01.2013 16:26:00