Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Inteliģenti inženiertehniskie risinājumi satiksmes plūsmas parametru novērošanā un novērtēšanā” („P74 autoceļa Siliņi – Aknīste posma 0,00 – 5,20 km rekonstrukcija”)
Title in English „Intelligent Engineering Solutions for Monitoring and Assessment of Traffic Flow Parameters” („Reconstruction of Road P74 Silini-Aniste Section from 0.00km to 5.20km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. A.Zariņš
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no divām daļām bakalaura darba (Inteliģenti inženiertehniskie risinājumi satiksmes plūsmas parametru novērošanā un novērtēšanā) un inženierprojekta (P74 autoceļa Siliņi Aknīste posma 0,00-5,20 km rekonstrukcija). Bakalaura darba teorētiskajā daļā aplūkoti tādi inteliģentie inženiertehniskie risinājumi kā automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas, elektronisko ceļa zīmju jeb tablo raksturojums un pielietojums, videoanalīze satiksmes plūsmas parametru noteikšanā un satiksmes skaitīšanas iekārtas uz Dienvidu tilta raksturojums. Bakalaura darba praktiskā pētījuma daļā ir pētīti satiksmes plūsmas parametri uz Dienvidu tilta un sastādīti galvenie plūsmu raksturojošie grafiki un noteikti satiksmes plūsmas parametri. Bakalaura darba apjoms ir 50 lpp., 32 attēli un 8 tabulas. Bakalaura darba daļā izmantoti 19 literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts reģionālas nozīmes autoceļa P74 Siliņi Aknīste rekonstrukcijai posmā no 0,00 km līdz 5,20 km. Tas ir grants ceļš, kuram paredzēts izbūvēt asfaltbetona segas konstrukciju. Tāpat rekonstrukcijas projektā paredzēts izbūvēt polietilēna caurtekas, tīrīt un izbūvēt sāngrāvjus, izbūvēt nomales un uzstādīt ceļa aprīkojumu. Inženierprojekā iekļautas paskaidrojuma, aprēķinu un tehnisko specifikāciju daļas, 12 rasējumi uz 29 A3 formāta lapām. Inženierprojekta izstrādei izmantoti 16 literatūras avoti.
Keywords Inteliģenti inženiertehniskie risinājumi transporta sektoram
Keywords in English Intelligent technical solutions for transport sector
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.01.2013 12:02:22