Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Manipulācija tehniskajā tulkošanā (telesakaru nozarē)
Title in English Manipulation in Technical Translation (in the Field of Telecommunications)
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Dr.paed., Asoc.profesore Diāna Rumpīte
Reviewer Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Abstract Maģistra darba autors ir Alvis Vārtukapteinis, kurš specializējas telesakaru nozares tekstu tulkošanā. Tēmas nosaukums ir "Manipulācija tehniskajā tulkošanā (telesakaru nozarē)". Avota teksta nosaukums, tāpat kā bakalaura darbā, ir "Trīsdimensiju un augstas izšķirtspējas platjoslas video tīklošana", kuras autors ir Benijs Bings (Benny Bing) un 2010. gadā publicējusi Artech House Publishers. Darbā ietilpst manipulācijas jēdziena analīze tulkošanā (īpaši tehnisko tekstu tulkošanā). Darba sagatavošanas procesā autors ir izmantojis teorētiskos un praktiskos avotus, kā arī konsultējies ar nozares speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu izpēti un atbilstošu avota teksta tulkojumu latviešu valodā. Maģistra darbs sastāv no kopsavilkuma, ievada, teorētiskās daļas, kas ietver pētāmās problēmas analīzi un aptaujas rezultātus par tēmu Manipulācija tehniskajā tulkošanā, analītiskās daļas avota un mērķa teksta analīze (telesakaru nozarē), praktiskās daļas telesakaru nozares teksta tulkojums latviešu valodā, noslēguma, bibliogrāfiskā saraksta ar 41 avotu un 5 pielikumiem (terminu glosārijs, no konteksta atkarīgo vārdu glosārijs, saīsinājumu glosārijs, aptauja par tēmu Manipulācija tehniskajā tulkošanā ) un avota teksta angļu valodā. Darba apjoms ir 207 lappuses.
Keywords Maģistra darbs manipulācija
Keywords in English Master Paper manipulation
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.01.2013 10:47:37