Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language "Stacionāra gāzģeneratora projekts"
Title in English "Stationary Wood-gas Generator Project"
Department
Scientific advisor MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Reviewer Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
Abstract Izstrādātā bakalaura darba tēma ir Stacionāra gāzģeneratora projekts. Darba mērķis ir uzprojektēt iekārtu, kas ražotu deggāzi un spētu nodrošināt nelielu mājsaimniecību ar enerģiju. Noteikt projektēšanas un izgatavošanas izmaksas šādai iekārtai. Noteikt vai projektējamā iekārta spēj darbināt iekšdedzes motoru un attīstīt vajadzīgo jaudu. Gāzģenerators ir iekārta, kas paredzēta deggāzes iegūšanai no biomasas, nepilnīgas sadegšanas rezultāta. Deggāze paredzēta iekšdedzes motora darbināšanai. Deggāzes iegūšanas procesā tiek izdalīts arī siltums, ko ir iespējams savākt un izmantot apkurē. Darbs sastāv no vairākām sadaļām, kurās ir aprakstīta projekta raksturojošā vide, analogu gāzes filtru apskats, projektētā gāzģeneratora raksturojums, inženiertehniskie aprēķini, ekonomika, darba aizsardzība un vides aizsardzība. Darbs sastāv no 73 lappuses, 21 attēa, 14 tabulām. Darbam pievienota projekta grafiskā daļa, kura sastāv no 16 A4 izmēra detaļu rasējumiem, 1 A1 izmēra kopskata rasējuma, 3 A1 izmēra kopsalikuma rasējumiem un 2 A2 izmēra kopsalikuma rasējumiem.
Keywords kokgāze, gāzģenerators, kooģenerācija
Keywords in English wood gas, wood gas producer, cogeneration
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 18:33:56