Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Stacijas ēkas nozīme pilsētas infrastruktūrā
Title in English ignificance of a Station Building in Urban Infrastructure
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Lekt. D. Kalvāne
Reviewer Arh. S. Levāne
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Santas Elstiņas bakalaura darba tēma ir Stacijas ēkas nozīme pilsētas infrastruktūrā. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir stacijas ēkas nozīme pilsētas infrastruktūrā, atainot procesu, kā veidojās un attīstījās stacijas ēkas un pilsētas ap tām. Darbā apkopoti staciju ēku piemēri dažādos laika periodos, izpētot ēku funkciju un tēla vēsturisko attīstību, kā arī analizēt transporta un stacijas ēku evolūcijas tendences mūsdienās un nākotnes potenciālu. Latvijas stacijas ēkas hronoloģiski sistematizētas tabulā. Apkopoti Eiropas un Latvijas staciju ēku un dzelzceļa attīstības tendenču piemēri. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā no tām apskatīta stacijas ēku attīstība vēsturiskā kontekstā to ietekmējošie faktori un procesi no dzelzceļa pirmsākumiem līdz 21.gadsimtam. Otrajā nodaļā apskatīti dažādi staciju tipi, klasificējot stacijas pēc to funkcijas transporta tīklā un pēc ēkas stacijas lieluma, kā arī sistematizēti arhitektoniski izteiksmīgāko Latvijas staciju ēku piemēri. Trešajā nodaļā analizēts dzelzceļš kā ekoloģisks transporta veids, atspoguļota pašreizējā situācija Latvijā un Eiropā, kā arī prognozētas nākotnes attīstības tendences. Praktiskā nozīmē darbs izmantojams, lai iepazītu staciju ēku tipoloģiju un lai plānotu perspektīvo pilsētvides un transporta infrastruktūras attīstību, ievērtējot dzelzceļa un pasažieru stacijas funkcionālās pārmaiņas un nozīmi pilsētā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 87 lapaspuses, ieskaitot 44 attēlus un 13 autora veidotas shēmas, tam ir 2 pielikumi, un izmantoti 99 informācijas avoti.
Keywords dzelzceļš, stacija, ilgtspējīgs transports, staciju ēku klasifikācija.
Keywords in English railway, station, sustainable transport, station building classification.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 12:52:16