Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Vieglbetona pielietojums tiltu būvniecībā” („Tilts pār Zunda kanālu Rīgā”)
Title in English „Application of Lightweight Concrete in Bridge Construction” (“Bridge over Zundas Channel in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. A.Paeglītis
Reviewer
Abstract ANOTĀCIJA Izstrādātais diplomdarbs sastāv no divām daļām bakalaura darba - Vieglbetona pielietojums tiltu būvniecībā un inženierprojekta - Tilts pār Zunda kanālu Rīgā. Bakalaura darba mērķis ir noteikt vieglbetona priekšrocības un trūkumus, kā arī pielietošanas iespējas tiltu būvkonstrukcijās. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi darba gaitā tika paveikti šādi uzdevumi: 1) Darba pirmajā daļā veikta vispārēja informācijas analīze par vieglbetona sastāvā izmantojamiem materiāliem. Izpētīta vieglbetona pielietošanas pieredze tiltu būvkonstrukcijām citās valstīs un Latvijā. 2) Otrajā darba daļā ir veikts pētījums, aprakstīta aprēķina gaita, iegūti rezultāti un, balstoties uz tiem, izdarīti secinājumi. Pētījuma mērķis ir aprēķina gaitā noteikt to, kā mainās dzelzsbetona tilta laiduma konstrukcijas stiegrojuma apjomi, balsta reakcijas, izmantojot parasta svara betonu un vieglbetonu. Iegūtie rezultāti ir salīdzināti un izvērtēta vieglbetona pielietošanas efektivitāte. Inženierprojekta ietvaros, balstoties uz iegūto topogrāfiju un ģeoloģiju, ir izstrādāti trīs tilta varianti, veikts to tehniski ekonomiskais salīdzinājums un izvēlēts pamatvariants tehniskā projekta izstrādei. Projektēšanas mērķis bija izstrādāt ekonomiski pamatotu un apstākļiem atbilstošu būves projektu. Tehniskā projektā iekļauti galveno konstrukciju aprēķini, darbu veikšanas specifikācijas, kalendārais grafiks, darbu apjomi, konstrukciju rasējumi. Darbā: 123.lpp teksts, 45 attēli, 9 rasējumi, 20 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords vieglbetons, tilts pār Zunda kanālam, vieglbetona pielietojums tiltu būvniecībā
Keywords in English lightweight concrete, bridge over channel Zunda, lightweight concrete application in bridge building
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 10:56:24