Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Lauku vides telpiskā attīstība Kokneses novadā
Title in English Development of Rural Environment Space in Koknese District
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Prof. U. Bratuškins
Reviewer Arh. D. Bērziņa
Abstract Darbā raksturots un analizēts Kokneses novada vides un telpas, to vēsturiskās attīstības, pašreizējās situācijas un nākotnes perspektīvas nozīmīgums. Apkopota informācija par nacionālo plānu un novada teritoriālo plānojumu, valsts iekšējo sasniedzamību un apdzīvojumu, latviešu kultūras un būvniecības tradīcijām, Kokneses novada vēsturi un sabiedrības viedoklis par Kokneses novada attīstības iespējām, kā rezultātā noskaidrots Kokneses novada lauku teritoriju telpiskā apdzīvojuma veids. Ar grafisko analīzi raksturota Kokneses novada ciemu apbūves struktūra un savstarpējais novietojums, bet ar salīdzinošo analīzi pētītas Kokneses novada telpiskās attīstības iespējas kontekstā ar nacionālo plānu un balstoties uz latviešu apdzīvojuma un būvniecības tradīcijām. Kokneses novadā sastopamas piecas dažādas telpiskās organizācijas hierarhijas vienības viensēta, viensētu grupa jeb skrajciems, ciems, ciemats un pagasts, kuru kā kopuma attīstībai nepieciešams gan saglabāt tradicionālās vides priekšrocības, gan veicināt sasniedzamību, attīstot transporta, informāciju un telekomunikāciju infrastruktūru. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un secinājumiem. Darbā izmantoti 27 literatūras, periodikas un interneta avoti, 10 ilustrācijas un 32 pielikumi.
Keywords Atslēgas vārdi: telpiskā attīstība, vide, kopiena, Kokneses novads, tradīcijas un vēsture.
Keywords in English Key words: spatial development, environment, community, Koknese municipality, traditions and history
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 07:17:20