Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daugavas salu telpiskā nākotne Rīgas pilsētā
Title in English Spatial Future of the Daugava River Islands in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Prakt.doc. E. Bērziņš
Reviewer Arh. R. Riekstiņš
Abstract Rīgas pilsētas kompozīcijas pamatelements ir Daugava, līdz ar to tās akvatorijā esošajām salām tiek piešķirta nozīmīga vieta pilsētas kontekstā, taču Daugavas salu potenciāls Rīgas pilsētas teritorijā netiek pilnvērtīgi izmantots. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, un tajā pētīta Daugavas salu telpiskā attīstība un tās loma Rīgas pilsētvidē. Darba mērķis ir izpētīt Daugavas salu telpisko attīstību Rīgas pilsētā un faktorus, kas to ietekmē, izvērtējot nākotnes attīstības iespējas. Mērķa sasniegšanai tika apkopota informācija par salu attīstības vēsturi, analizēta līdzšinējā plānošanas pieredze Daugavas salu teritorijās, kā arī to ietekmējošie faktori. Vietējā pieredze salīdzināta ar globālajām tendencēm un veiksmīgiem pasaules piemēriem. Darba turpinājumā veikta esošās situācijas analīze Daugavas salās Rīgas pilsētā. Balstoties uz pirmajās nodaļās apkopoto informāciju, par galveno salu vērtību izvirzīts to dabiskais un kultūrvēsturiskais mantojums, kura iespējamā izmantošana teritoriju attīstībā uzsvērta veiktajā analīzē. Bakalaura darbs sastāv no 51 lpp, 29 attēliem, 6 pielikumiem un 56 izmantotajiem literatūras avotiem.
Keywords Daugava, salas, telpiskā attīstība, dabiskais un kultūrvēsturiskais mantojums
Keywords in English Daugava river , islands, spatial development , natural and cultural heritage
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 04:55:01