Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Pilsētas arhitektoniskā plānojuma struktūras attīstība
Title in English Development of Urban Architectural Planning Structure
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Prof. J. Briņķis
Reviewer Prakt.doc. P. Mizarājs
Abstract Darba autors: Santa Freimane Darba tēma: Pilsētas arhitektoniskā plānojuma struktūras attīstības aspekti Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Bakalaura akadēmiskā studiju programma "Ahitektūra" Darba zinātniskais vadītājs: Dr. arch. Jānis Briņķis Darba apjoms: 60.lpp, 16 bibliogrāfiskie nosaukumi, 73 interneta resursi un 1 pielikums. Atslēgas vārdi: pilsētas plānojuma struktūra, pilsētas plānojuma attīstības aspekti, mūsdienu pilsētplānošanas tendences Petījuma mērķis: izpētīt pilsētas arhitektoniskā plānojuma attīstības aspektus, tos analizējot balstoties uz teorētisko bāzi un paralēli aplūkojot piemērus no pasaules prakses. Darba saturā ir analizēta informācija, kas saistīta ar tēmu un tā ir apkopota 3 galvenajās daļās: 1. Pilsētas arhitektoniskā plānojuma struktūras attīstība 2. Arhitektoniskā plānojuma struktūra un tās veidošanas aspekti 3. Pilsētas plānojuma struktūras prognozējamās attīstības tendences Pētījuma metodes: analītiskā metode, ietverot tajā gan literatūras avotu izpēti un datu sistematizēšanu, gan arī grafiskā materiāla apkopošanu. Darba rezultāti: apkopotā informācija daudzpusīgi atspoguļo pilsētas arhitektoniskā plānojuma attīstības aspektus. Darba izmantojamība: pētījums ļaus orientēties mūsdienu pilsētas plānojuma attīstības procesos, iepazīties ar pasaules piemēriem, ļaus prognozēt tālāko pilsētbūvniecības virzību, kā arī var tikt izmantots par pamatu tālākiem pētījumiem.
Keywords pilsētas struktūra, pilsētas plānojuma attīstības aspekti, mūsdienu pilsētplānošanas tendences
Keywords in English Urban Planning Structure, Development of Urban Planning Aspects, modern urban trends
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 10:41:47