Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ģeotehnisko materiālu izmantošana ceļu būvē” („Daugavgrīvas ielas posma no Raņķa dambja līdz Kuldīgas ielai rekonstrukcija Rīgā”)
Title in English „Use of Geotechnical Materials in Road Construction” („Reconstruction of Daugavgrivas Street Section from Ranka Dambis to Kuldigas Street in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. A.Zariņš
Reviewer
Abstract Darba nosaukums: Ģeotehnisko materiālu izmantošana ceļu būvē (Daugavgrīvas ielas posma no Raņķa dambja līdz Kuldīgas ielai rekonstrukcija Rīgā) Darba autors: Matīss Klāsons Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., Atis Zariņš Pētījuma metodes: zinātniskās literatūras analīze; aprēķini Pētījuma mērķis: apskatīt ģeosintētiskos materiālus, to klasifikāciju, sniegtos risinājumus un darbību konstrukcijā, kā arī veikt ģeorežģa aprēķinu pieņemtai ceļa segas konstrukcijai un tehniski ekonomisko salīdzinājumu ar ceļa segu bez ģeorežģa pielietošanas. Pētījuma uzdevumi: apkopot un izpētīt zinātnisko literatūru par pētījuma tēmu; klasificēt ģeosintētiskos materiālus pēc uzbūves, pielietojuma; apskatīt to konstruktīvo pielietojumu; veikt ceļa segas ar ģeorežģi aprēķinu; veikt ceļa segas ar ģeorežģi tehniski ekonomisko salīdzinājumu ar klasiska tipa ceļa segas konstrukciju. Darba struktūra. Darbu veido 2 daļas: darba teorētiskajā daļā apkopota informāciju par ģeotehnisko materiālu jēdzienu, iedalījumu un pielietošanu grunts nostiprināšanā. darba aprēķina daļā tiek aprēķināti ģeorežģa parametri darbībai izvēlētā ceļa segā. Darba novitāte:darbu var izmantot studenti un jebkuri citi interesenti, kuriem nepieciešama informācija par ģeotehniskajiem risinājumiem grunts nostiprināšanā un ģeosintētiskajiem materiāliem. Darba apjoms: 143 lpp., 34 attēli, 18 tabulas, 43 izmantotās literatūras avoti un 21 pielikums.
Keywords ģeotehniskie materiāli, ģeosintētiskie materiāli, grunts nostiprināšana
Keywords in English geotechnical materials, geosynthetical materials, ground fortification
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.01.2013 17:31:27