Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autoceļu būvprojektu tehnisko risinājumu nozīme ekspluatācijā un uzturēšanā” („Autoceļa P62 Krāslava – Preiļi- Madona km 82,00 – 88,00 rekonstrukcija”)
Title in English „Importance of Technical Solutions of Road Construction Projects in Exploitation and Maintenance” („Reconstruction of Road P62 Kraslava-Preili-Madona Section from 82.00km to 88.00km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.sc.ing. I.Gorda
Reviewer asoc.prof. A.Zariņš
Abstract Bakalaura darbs Autoceļu būvprojektu tehnisko risinājumu nozīme ekspluatācijā un uzturēšanā izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam. Bakalaura darbā esmu izpētījis būvprojektu tehniskos risinājumus objektiem: Autoceļa A6 Rīga Daugavpils Krāslava Baltkrievijas robeža posma km 99.0 līdz 101.5 rekonstrukcijas būvprojekts; Autoceļa A2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža km 50.0 52.1 rekonstrukcijas būvprojekts; Autoceļu P35 Gulbene - Balvi - Viļaka Vientuļi un V490 Balvi - Kuprava rekonstrukcija Balvu pilsētā; Autoceļa P73 Vecumnieki Nereta - Subate rekonstrukcijas būvprojekts posmā km 84.80-94.70; Autoceļa P57 Malta - Sloboda km 10.81 21.08 rekonstrukcijas būvprojekts; un salīdzinājis katra būvprojekta: Tehniskos risinājumus pirms un pēc būvprojekta realizācijas Būvniecības izmaksu izmaiņas atkarībā no projektēšanas stadijā piedāvātā gala risinājuma un esošās situācijas vienkāršas rekonstrukcijas; Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu izmaiņas atkarībā no projektēšanas stadijā piedāvātā gala risinājuma un esošās situācijas vienkāršas rekonstrukcijas; Ceļu satiksmes negadījumu skaitu katrā projektētajā posmā pirms un pēc rekonstrukcijas; Inženierprojektā tika izstrādāts rekonstrukcijas projekts Autoceļam P62 Krāslava Preiļi- Madona km 82,00 88,00, Līvānu novads, Rudzātu pagasts. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti posmā no km 82,00 līdz 88,00. Būvprojekta risinājums paredz NP9,5 normālprofilu, esošo autobusu pieturu rekonstrukciju un satiksmes organizācijas sakārtošanu. Kopējais rekonstruējamies posma garums ir 5,8km. Aprēķina gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte 406 GVDI (A/24h) Projektēšanas darbi, tehniskie risinājumi un būvniecības daļas aprēķini izpildīti, ievērojot Latvijas valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienots darba izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: Izpētes un aprēķinu daļa 61 lpp Rasējumi 34 lapas
Keywords Uzturēšana, ekspluatācija, būvprojekts, tehniskie risinājumi
Keywords in English Maintenance, exploitation, construction, technical solutions
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.01.2013 14:47:51