Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language "Trases automodeļa šasijas prototipa pilnveidošana un analīze mainot tā masas izvietojumu"
Title in English "Slot – Racing Prototype Chassis Development and Analysis by Changing Weight Distribution"
Department
Scientific advisor Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Reviewer MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Abstract Par pētījuma Trases automodeļa šasijas prototipa pilnveidošana un analīze mainot tā masas izvietojumu mērķi tika izvirzīts pētīt optimālu trases automodeļu prototipa šasijas masas izvietojumu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: veikt šasijas prototipa uzkonstruēšanu un izgatavošanu, izstrādāt metodoloģiju aktīvu eksperimentu veikšanai, veikt aktīvus eksperimentus un analizēt iegūtos rezultātus. Uzkonstruētais šasijas prototips tika izgatavots un ar to tika veikti aktīvi eksperimenti braucieni ar apļa laiku fiksēšanu, mainot šasijas masas izvietojumu. Pētījuma metodoloģija tika izstrādāta, lai mērījumus varētu veikt izmantojot sacīkstēs pielietoto aprīkojumu. Pētījumā tika fiksēti apļa laiki atsevišķās mērījumu sesijās, vēlāk tika veikta iegūto datu apstrāde. Pētījumā tika izpildīts izvirzītais mērķis, noskaidrot šasijas prototipa optimālo masas izvietojumu no izmantotajiem atsvariem, izmantojot izstrādāto pētījuma metodoloģiju. Pētījumā iegūto datu apstrādē tika izmantotas datu apstrādes statistiskās metodes, tika veikta iegūto datu apkopošana un apstrāde elektroniskajā tabulā MS excel. Veicot aktīvus eksperimentus, iegūtos rezultātus būtiski ietekmēja trases sagatavotība saķeres koeficents, kas bija noteicošais faktors vienmērīgu apstākļu nodrošināšanai un objektīvu rezultātu iegūšanai. Pētījuma veikšanā liela nozīme bija mērījumu precizitātei, jo sporta veida specifikas dēļ trases viena apļa laiks sastāda 4 5 (s). Tika izvirzīta hipotēze: pat nelielas šasijas smaguma centra izvietojuma izmaiņas maina trases automodeļa uzrādītos apļa laikus trasē. Pēc iegūtajiem rezultātiem šasijas prototips jāaprīko ar atsvariem, kuri izvietoti šasijas priekšā, kas samazina automodeļa aizmugures izslīdēšanu no trases, kā arī jāveic šasijas kustīgā priekšgala fiksēšana. Atslēgas vārdi: mēroga automodelis, masas izvietojums, atsvari, aktīvs eksperiments. Pētījums sagatavots latviešu valodā ar kopējo lapaspušu skaitu 88, 42 attēliem, 36 tabulām, 20 literatūras avotiem un 16 pielikumiem.
Keywords mēroga automodelis, masas izvietojums, atsvari, aktīvs eksperiments
Keywords in English scale car model, weight distribution, weights, active experiment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.01.2013 19:30:57