Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Komercbankas mārketinga vadīšana"
Title in English "Commercial Bank Marketing Management"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Abstract Maģistra darba autore ir Viktorija Kirillova. Maģistra darba temats ir Komercbankas mārketinga vadīšana. Lielā konkurence banku sektorā, straujā finanšu tirgus attīstība, un periodiskie draudi tās stabilitātei rada situāciju, kad mārketinga joma ir jāpēta un jāattīsta padziļinātāk katras bankas ietvaros, un tā ir svarīga aktualitāte. Komercbanku prioritāšu sarakstā mūsdienās parādās arvien jaunu pakalpojumu izstrāde un esošo pilnveide un virzīšana tirgū, ko palīdz realizēt bankas mārketinga speciālisti. Mūsdienu mārketinga ietvaros ir mainījušās arī bankas un klienta attiecības. Mūsdienās rodas nepieciešamība banku pakalpojumus pielāgot konkrētām patērētāju grupām, veicot tirgus segmentāciju, jo reālās patērētāja vajadzības kļuvušas primāras, virzot kādu produktu tirgū. Maģistra darba ietvaros praktiski tika izpētīta Latvijā reģistrētas AS Reģionālās Investīciju bankas problemātika mārketinga vadīšanas sistēmas darbības kontekstā, saistot ar tās problēmu risinājumiem bankas veiksmīgu tālāku attīstību. Izmantojot datu analīzi bankā, vispārējās nozares tendences un dažādu teorētiķu pieejas, tika izpētīti trūkumi esošajā sistēmā un rasti priekšlikumi un risinājumi to novēršanai, izstrādājot jaunu mārketinga vadīšanas plānu 2013. gadam un tā ietvaros realizējamu jaunas klientu pārvaldes un mārketinga aktivitāšu organizēšanas un novērtēšanas sistēmas ieviešanas projektu. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām analītiskās daļas, lietišķā pētījuma daļas, projekta daļas, secinājumiem un priekšlikumiem un pielikumiem. Darba apjoms 105 lappuses, tajā ietverti 36 attēli, 13 tabulas, 3 pielikumi un 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Komercbankas mārketinga vadīšana
Keywords in English Commercial Bank Marketing Management
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.01.2013 00:46:49