Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Plātņveida pamatu ierīkošanas efektivitāte"; diplomprojekts "Liepājas reģiona sporta un kultūras centra rekonstrukcija Liepājā, Brīvības ielā 39"
Title in English "Efficiency of Installing Slab-on-Grade Foundations"; Diploma Project "Reconstruction of Sports and Culture Centre of Liepāja Region at 39 Brīvības Street, Liepāja"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Prof. J.Noviks
Reviewer P.Kara
Abstract Diplomdarbs sastāv no divām daļām pētījuma daļas un inženierprojekta. Diplomdarba pētījuma daļas tēma ir Plātņveida pamatu ier;ikošanas efektivitāte un inženierprojekta tēma ir Liepājas reģiona sporta un kultūras centra rekonstrukcija Liepājā. Pētījuma daļā tiek aprakstīti plātņveida pamatu izbūves principi, to izbūvē izmantotie materiāli, izbūves trūkumi un efektivitāte, aprakstītas jaunākās tehnoloģijas šādu pamatu būvniecībā. Veikts salīdzinošais tāmju aprēķins plātņveida pamata izbūvei, saliekamajiem lentveida pamatiem un monolītajiem lentveida pamatiem. Inženierprojekta daļā tiek aprakstīts ēkas konstruktīvais risinājums, apdares pielietojums, inženiertehniskais nodrošinājums, būvdarbu veikšanas organizācija, aprakstīti darba drošības, drošības tehnikas un apkārtējās vides aizsardzības jautājumi. Tika veikti ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini un galveno nesošo konstrukciju aprēķini un tāmju aprēķini. Inženierprojekta daļai ir izstrādāti tehniskie rasējumi un plāni uz 9 A3 izmēra lapām. Lai varētu izstrādāt šo diplomprojektu, tika izpētīti dažādi Latvijā spēkā esoši normatīvie akti un standarti, kā arī konstrukciju aprēķinu literatūra un citi ar būvniecību saistīti literatūras avoti. Diplomdarba izstrādes rezultātā tika iegūts sporta un kultūras centra tehniskais projekts un izzinātas plātņveidu pamatu izbūves metodes un principi. Diplomdarbā dažādi dati tika apkopoti uz 114 lapām, 41 attēlā un 21 tabulā. Lai veiktu diplomdarba izstrādi tika izmantoti 23 literatūras avoti, kas iekļauti izmantotās literatūras sarakstā. 
Keywords Plātņveida pamati; Sporta un kultūras centrs, Liepāja
Keywords in English Slab-On-Grade foundations; Sports and culture centre of Liepaja
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.01.2013 12:29:29