Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes novērtējums Baltijas valstīs"
Title in English "Assessment of insurance company financial stability in the Baltic States"
Department
Scientific advisor Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Reviewer Dr.oec. N.Dubro
Abstract Maģistra darba autore Vita Zukule. Maģistra darba zinātniskā vadītāja Irina Voronova, RTU asoc. prof., Dr. oec. Maģistra darba recenzente - Nora Dubro, Dr. oec. Maģistra darba tēma - "Apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes novērtējums Baltijas valstīs". Darbs sastāv no trīs nodaļām: analītiskā, lietišķā pētījuma un projekta. Maģistra darba mērķis ir reitinga izveide, balstoties uz pasaules praksi, apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes novērtēšanai Baltijas valstīs. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba autore veica Baltijas valstu deviņu vadošo apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes novērtējumu izmantojot pasaulē plaši attīstītu instrumentu reitingu sistēmu. Reitinga izveidošanai tika atlasīti 13 kritēriji, balstoties uz veiktās reitingu aģentūru reitingu piešķiršanas metodoloģiju pētīšanās pasaules mērogā. Uz Baltijas valstu deviņu vadošo nedzīvības apdrošinātāju pamata tika aprēķināti atlasītie kritēriji par 3 gadiem un tika veikti reitingu piešķiršanas aprēķini pēc taksonomijas, analītiskās hierarhijas un TOPSIS metodēm. Maģistra darba kopējais apjoms ir 98 lappuses, kas ietver sevī 26 tabulas, 13 attēlus, 12 formulas, 74 literatūras avotus un 6 pielikumus.
Keywords Apdrošināšana, reitings, taksonomija, analītiskās hierarhijas metode, TOPSIS.
Keywords in English Insurance, rating, taxonometric, analytical hierarchy process, TOPSIS.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.01.2013 18:16:53