Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Investīciju ieguldīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma objektā
Title in English Economical justification of investment in real estate object
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Reviewer Mg.oec. Anna Kalniņa
Abstract Diplomprojekta tēma ir Investīciju ieguldīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma objektā, izstrādājis Romāns Larionovs. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tiek izvērtēta nekustamā īpašuma būtība un klasifikācija, nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošie faktori, noteikti nekustamā īpašuma tirgus ekonomiskie subjekti, īpašu uzmanību vēršot uz investīciju lomu modernajā ekonomikā, investīciju portfeļa veidošanu un mērķiem nekustamā īpašuma objektā, veicot investīciju un visu tās procesu klasifikāciju. Aprēķinu daļā tika noteikti investīciju lēmuma pieņēmšanas procesa posmi, izpētīts investīciju ekonomiskais novērtējums atbilstoši diskonta aprēķiniem un grāmatvedības uzskaites novērtējumiem. Vienlaicīgi arī identificēti investīciju riska faktori, veikts risku ekonomiskais novērtējums un izvērtēta investīciju projekta naudas plūsma un iespējamie draudi. Rezultātā ir izstrādāts investīciju projekta algoritms. Tehnoloģiskajā daļā tika analizēti investīciju dzīves cikla posmi, investīciju tehnoloģiskā procesa pamati, izstrādāti investīcijas uzsākšanas procesa algoritmi, noteikti uzsākšanas investīcijas procesa kļūdas, investīciju projekta alternatīvas algoritmi. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta darba aizsardzības procesa organizēšana, tās mērķi, darba aizsardzības pasākumi, darba un dabas aizsardzības speciālista pienākumi, prasības telpām un ēkām. Diplomprojekta ietvaros ir izanalizets Latvijas Republikas nekustamā īpašuma tirgus, to tendences un sķēršli. Diplomprojekts sastāv no 97 lpp., to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 15 tabulas, 34 attēli, 8 formulas, izmantots 46 literatūras avots un nepublicētie materiāli.
Keywords Investīciju ieguldīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma objektā
Keywords in English Economical justification of investment in real estate object
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.01.2013 16:17:16