Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Medicīnisko gāzu apgādes sistēma
Title in English Medical Gas Pipeline System
Department
Scientific advisor Uldis Jaspers
Reviewer Profesors Genādijs Sagalovičs
Abstract Darba mērķis ir uzprojektēt medicīnisko gāzu centralizētas apgādes sistēmu. Mērķa sasniegšanai tika atrisināti sekojošie uzdevumi: veikts literatūras pārskats, noteikti gāzu patērētāju veidi un daudzums, noteiktas prognozējamas gāzu plūsmas, noteikti medicīnisko gāzu avotu izmēri, veikts avotu variantu apskats un izvēle, veikti avotu sistēmu izmaksu aprēķini, veikts sistēmu aprīkojuma izvietojuma plānojums, apskatīti risku un drošības jautājumi, veikta cauruļvadu sistēmas projektēšana un izdarīti secinājumi par darba rezultātiem. Darba saturs atbilst darba uzdevumiem, kopumā veidojot 8 pamata sadaļas: ievada sadaļa - 2 lpp., tehniskais uzdevums - 2 lpp., patērētāju un plūsmu noteikšanai veltīta sadaļa - 20 lpp., medicīnisko gāzu avotiem veltīta sadaļa - 26 lpp., cauruļvadu plānojumam veltīta sadaļa - 7 lpp., ieliktņa izgatavošanas tehnoloģijai veltīta sadaļa - 15 lpp., riskiem un drošības jautājumiem veltīta sadaļa - 4 lpp. un secinājumiem ir veltīts 1 lpp. Papildus pielikumiem ir veltītas 21 lpp., kuros ir ietverts: rekomendācijas terminālu daudzumam, vēsturiskie patēriņa dati, no ražotājiem saņemtie slimnīcu references dati un sistēmu piedāvājumu piemēri. Darbā ir 110 lpp., 38 tabulas, 27 formulas, izmantoti 23 informatīvie avoti. Grafisko daļu veido 8.5 A1 rasējumi.
Keywords medicīniskas gāzes, gāzu apgāde, cauruļvadu sistēma
Keywords in English medical gas, gas supply, pipeline system
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 08.01.2013 12:14:03