Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Augstākās izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts”
Title in English „Project for enhancing the performance of a higher education institution”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Didenko
Reviewer Mg.oec., lekt. L.Kamola
Abstract Diplomprojekta ietvaros tiek izstrādāts augstākās izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts sastāv no anotācijas, ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā izpētīta augstākās izglītības sistēma Latvijā, tās attīstības iespējas, problēmas un atbilstība tautsaimniecības vajadzībām, kā arī sabiedrības interesēm. Apskatīta valsts politika par reformu veikšanu izglītības nozarē Latvijā. Ar teorētisko aprakstu, analītisko pētījumu, grafiku un tabulu, ekonomiski matemātiskām metodēm tiek noteiktas problēmas izglītības iestādes saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanā. Ar ekonomisko aprēķinu palīdzību tiek pamatota augstākās izglītības darbības pilnveidošanas nepieciešamība atbilstoši tās stratēģijai un mērķiem. Projekta aprēķinu daļā tiek novērtēta darbinieku darba produktivitāte, darbinieku komunikācijas novērtēšana piedāvājot risinājumus ar kuru palīdzību iespējams pilnveidot uzņēmuma darbību. E-apmācību sistēmas ieviešana kā papildpakalpojums neto apgrozījuma palielināšanai. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek pārbaudīta iekšējo un ārējo faktoru ietekme uz risināmajiem jautājumiem. Novērtēta risinājumu praktiskā pielietojamība. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīta augstākās iestādes darba apstākļi un to atbilstības darba aizsardzības pasākumiem Diplomprojekta darba apjoms 66 lpp., 34 tabulas un 9 attēli. Projekta ietvaros izstrādāto projektu rezultāti: 1. Darba produktivitātes paaugstināšana izmantojot informāciju tehnoloģijas – iesniegti augstskolas formācijas tehnoloģijas daļas vadītājam tehniski uzlabojumi klientu datu bāzē; 2. Apzinātie motivācijas faktori iesniegti sabiedrisko attiecību speciālistam - ziemas uzņemšanas reklāmas kampaņas pilnveidošanai; 3. Iekšējo un ārējo faktoru nozīmīguma izvērtējums turpmākās augstākās izglītības darbības pilnveides plāna izstrādei.
Keywords Augstākās izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for enhancing the performance of a higher education institution
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 08.01.2013 08:28:01