Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mazumtirdzniecības formu attīstība Latvijā"
Title in English "Development of Different Types of Retail Trade in Latvia"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Abstract Mūsdienu dinamiskajā vidē ikvienam uzņēmējam tiek piedāvātas ārkārtīgi plašas iespējas, kādā veidā virzīt un attīstīt savu biznesu. Gan pasaulē, gan Latvijā arvien nozīmīgākas kļūst jaunās mazumtirdzniecības formas, kas iekaro kā mazumtirgotāju, tā pircēju uzticību. Lielāka uzmanība tiek pievērsta tādām mazumtirdzniecības formām kā konceptveikali, e-komercija un pop-up veikali. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir jaunās mazumtirdzniecības formas Latvijā. Savukārt pētījuma objekts ir modes konceptveikala stratēģija, ņemot vērā, ka konceptveikals ir viena no aktuālākajām mazumtirdzniecības formām Latvijā. Par darba mērķi tiek izvēlēta modes konceptveikala stratēģijas izveide. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek realizēti šādi uzdevumi: izpētīt mazumtirdzniecības formas, ar tām saistāmos jēdzienus; ianalizēt modes konceptveikala darbību Latvijā; izstādāt modes konceptveikala stratēģiju; novērtēt stratēģijas efektivitāti, izteikt secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma gaitā tiek pierādīta šāda hipotēze - izvēloties konceptveikalu kā jauno mazumtirdzniecības formu, iespējams izveidot veiksmīgu un ilgtspējīgu stratēģiju konkurētspējīgai uzņēmuma darbībai. Izstrādātais maģistra darbs ir vērtīgs ieguvums uzņēmējiem, kuri sava piedāvājuma realizēšanai plāno vai jau ir izveidojuši konceptveikalu. Maģistra darbs sniedz teorētisku ieskatu aktuālākajos mazumtirdzniecības konceptos, kā arī iepazīstina ar modes konceptveikaliem Latvijā. Izstrādātā modes konceptveikala stratēģija ļauj palūkoties gan uz ieguvumiem, gan zaudējumiem, izvēloties šādu mazumtirdzniecības formu, kā arī ļauj ielūkoties šī brīža situācijā, aplūkojot vairākus konceptveikalus Latvijā. Maģistra darbā tiek rastas atbildes uz jautājumiem, kas skar mazumtirdzniecību un veikalu konceptus gan vēsturiski, gan mūsdienu izpratnē - pašreizējās situācijas izklāsts mazumtirdzniecības jomā, ārvalstu pieredze, Latvijas pieredze, tendences mazumtirdzniecībā pasaulē un Latvijā gan skaitliski, gan faktoloģiski. Tiek apskatītas mazumtirdzniecības formas, to iedalījums, pamatojoties uz mārketinga instrumentu attīstību, kā arī formas, kas skar pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecību. Tiek aplūkotas arī mazumtirdzniecību līdzšinējās koncepcijas, to ietekme uz mazumtirgotāju izvēlēm, turpmākajām stratēģijām. Maģistra darbā tiek izpētīts, kādai būtu jābūt modes konceptveikala stratēģijai, lai uzņēmums būtu pietiekoši konkurētspējīgs, kādi mērķi uzņēmumam būtu jāsasniedz, ar kādām problēmām nāksies saskarties. Lai izveidotu modes konceptveikala stratēģiju, tiek aplūkota konceptveikala Paviljons finanšu situācija no tā pirmsākumiem līdz 2011.gada decembrim, kā arī vispārīgā Paviljona darbība (preču sortiments, tā izvēle, ārējās vides analīze, iekšējo procesu analīze). Projekta daļā tiek veikts uz aprēķiniem un dažādām pieredzēm balstīts novērtējums, kādam mūsdienās būtu jābūt modes konceptveikalam Latvijā, lai tas varētu konkurēt tirgū, kā ir jāveido tā merčendaizings. Zinātniskā pētījuma izklāsts, gūtie rezultāti, secinājumi un izvirzītie priekšlikumi ietverti 3 daļās, 9 nodaļās un 12 apakšnodaļās. Pētījuma aprakstīšanai izmantots 71 literatūras avots. Darba satura uzskatāmākam redzējumam 9 tabulas un 25 attēli. Darba kopējais apjoms ir 80 lpp.
Keywords Mazumtirdzniecība, mazumtirdzniecības formas, konceptveikali, stratēģija
Keywords in English Retail, retail forms, concept stores, strategy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.01.2013 17:54:26