Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma darbības attīstības modelēšana"
Title in English "Business Development Modeling for a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec.,prof. K.Didenko
Abstract Maģistra darba nosaukums Uzņēmuma darbības attīstības modelēšana. Par pētījuma objektu tika noteikta ekspedīcijas uzņēmuma SIA Bilatris darbība. Par pētījuma priekšmetu tika noteikta uzņēmuma darbības attīstība. Maģistra darba mērķis ir ekspedīcijas uzņēmuma darbības stratēģijas modelēšana. Balstoties uz izstrādātas stratēģijas, darba autore parāda kā praktiski var realizēt izstrādāto stratēģiju uzņēmumā. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi un pārbaudīt izvirzīto hipotēzi, sekojoši uzdevumi tiks risināti pētījuma ietvaros: 1)izanalizēt transporta nozari Latvijā un Baltijas valstīs; 2)izanalizēt ekspedīcijas uzņēmumu lomu un nozīmi starptautiskajos pārvadājumos; 3)izanalizēt pašreizējo uzņēmuma SIA Bilatris stāvokli un loģistikas pakalpojumu attīstības tendences; 4)izanalizēt un sistematizēt organizatoriskās un vadīšanas tendences ekspedīcijas uzņēmumos; 5)tika definēti uzņēmuma stratēģijas veidošanas pamati un izstrādāta stratēģijas modelēšanas efektivitāte; 6)veikt uzņēmuma SIA Bilatris ārējās un iekšējās vides analīzi; 7)izstrādāt uzņēmuma SIA Bilatris izmaksu samazināšanas pasākumus; 8)izstrādāt uzņēmuma SIA Bilatris attīstības stratēģijas algoritmu. Analītiskajā daļā autore raksturo loģistisko procesu, parāda kravas pārvadājumu struktūru un tās dalībnieku mijiedarbību. Tiek analizēta transporta nozare Latvijā un Baltijas valstīs. Autore uzsver ekspedīcijas uzņēmumu lomu un to īpatnības starptautisko pārvadājumu organizēšanā, kā arī pamato uzņēmuma stratēģijas izveides un realizācijas nepieciešamību uzņēmuma veiksmīgai attīstībai. Lietišķā pētījuma daļa ir veltīta uzņēmuma stratēģijas izveidei izmantojot sistēmas analīzi. Autore, izmantojot sistēmas analīzes metodes, kā arī citu ekspedīcijas uzņēmumu darbības shēmu izstrādā stratēģijas uzdevumu izpildes algoritmu. Projekta daļā tiek raksturots uzņēmums SIA "Bilatris", veikta ārējās un iekšējās uzņēmuma vides analīze. Kā arī pamatojoties uz uzņēmuma struktūru pielieto izstrādāto stratēģiju, kā arī ekonomiski pamato tās ieviešanas efektivitāti. Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses, kas ietver 34 attēlus, 14 tabulas un 5 pielikumus. Darbā ir izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords transporta nozare, stratēģija,modelēšana, attīstība
Keywords in English transport industry,strategy,modelling,development,
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.01.2013 04:34:50