Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Title in English Opportunities of Riga Municipality real estate sales efficiency improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
Reviewer Dr.oec. Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darba tēma ir Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Izvirzītā hipotēze zemais darījumu skaits ar Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saistīts ar neefektīvo pārdošanas procesu. Izpētot pārdošanas procesa veicinošos un kavējošos faktorus, autore piedāvā risinājumu kopu, kas iekļauj normatīvo aktu pilnveidošanu, vienotas nekustamo īpašumu vērtēšanas metodikas izstrādi, integrētās mārketinga komunikācijas koncepcijas ieviešanu, kā arī alternatīvas pārdošanas metodes stratēģijas izstrādi. Analītiskajā daļā ir aprakstīta Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas aktualitāte, noteikti mērķi un piemērotās pārdošanas metodes, izpētīts normatīvo aktu praktiskais pielietojums Rīgas pilsētas pašvaldības praksē un novērtēta īpašuma pārdošanas efektivitāte, kā rezultātā tiek identificētas un pētītas galvenās problēmas un to ietekmējošie faktori. Teorētiskajā daļā tiek pētīta ar pašvaldību nekustamo īpašumu pārdošanu saistītie specifiskie jēdzieni, izanalizēta informācija un teorētiskās nostādnes par analītiskajā daļā aprakstītajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts nekustamā īpašuma pārdošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts, kas sastāv no integrētās mārketinga komunikācijas koncepcijas ieviešanas, vienotas nekustamo īpašumu vērtēšanas metodes un vērtēšanas kritēriju izstrādes un pārdošanas metodes maiņas. Nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi, akcentējot svarīgākos jautājumus un apskatītās problēmas. Maģistra darbā ir 113 lapas, to veido ievads, 3 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā ir 13 tabulas, 25 attēli, izmantoti 79 literatūras avoti un nepublicētie materiāli.
Keywords Rīgas pilsētas pašvaldība, nekustamais īpašums, efektivitāte
Keywords in English Riga City Municipality, real estate, efficiency
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.01.2013 08:38:02