Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšana Latvijā"
Title in English "Ensuring Business Competitiveness of a Service Company in Latvia"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Reviewer Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Abstract Maģistra darba tēma: Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšana Latvijā. Maģistra darba tēma ir aktuāla, jo sīvas konkurences apstākļos nepieciešams noteikt uzņēmuma konkurētspējas vājās vietas un izstrādāt atbilstošus konkurētspējas nodrošināšanas pasākumus. Izvirzītais mērķis ir grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas rādītāju izpēte ar sabalansētās rādītāju sistēmas palīdzību un konkurētspējas nodrošināšana katrā no sabalansētās rādītāju sistēmas perspektīvām. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams izpētīt konkurētspējas ietekmējošo ārējo vidi, tās ietekmējošos faktorus, pēc sabalansētās rādītāju sistēmas (BSC) un nodrošināšanas metodes, kā arī izveidot integrālo rādītāju, kas palīdz noteikt resursu sadali konkurētspējas nodrošināšanai katrā BSC perspektīvā. Pētījuma objekts ir pakalpojumu uzņēmums, bet pētījuma priekšmets ir uzņēmuma konkurētspēja, tās rādītāji, nodrošināšanas metodes, mērīšana. Maģistra darba apjoms 108 lapas, tas sadalīts 3 daļās, darbā ievietotas 30 tabulas, 8 attēli un 5 pielikumi, izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords konkurētspēja
Keywords in English competitiveness
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.01.2013 23:00:50