Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojuma uzņēmuma stratēģiskā attīstības plāna izstrāde"
Title in English "Elaboration of Strategic Development Plan for a Service Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Reviewer Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Abstract Maģistra darbā tēma Pakalpojuma uzņēmuma stratēģiskā attīstības plāna izstrāde tiek izskatīti jautājumi, kas skar uzņēmuma stratēģiska attīstības plāna izstrādi, lai paaugstinātu tās konkurētspēju. Stomatoloģisko klīniku skaits Latvijā un īpaši Rīgā ir liels, pacientu skaits ir ierobežots, bet atšķirības klīniku aprīkojuma, pakalpojumu cenas un personāla kvalifikācijā ir minimālas. Tādēļ, lai piesaistītu vēlamo pacientu skaitu ir nepieciešams arvien vairāk pūles, un pacientu piesaistīšanas cena būtiski paaugstinās. Konkurences cīņas prioritātes virzas uz klīnikas pārvaldes īpaši efektīva mehānisma meklēšanas pusi, un meklēšanas rezultātam ir jābūt maksimālas iespējamas peļņas iegūšana un labāku apstākļu radīšana pacientu ieturēšanai. Stomatoloģisko klīniku skaita pieaugums un izmaiņas tirgū stimulē un piespiež stomatoloģisko organizāciju īpašniekus un vadītājus mainīt attieksme pret vadības sistēmu un meklēt jaunas zinātniski pamatotas funkcionēšanas, attīstības un uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas koncepcijas. Pirmā teorētiska daļa apskatīta jaunāka literatūra par stratēģisku plānošanu un konkurētspēju pētīšanai. Otrajā lietišķa pētījuma daļā tiek veikta konkurences vides analīze un uzņēmuma komerciālas darbības vides, ka arī SIA DENT uzņēmuma stipras, vājas puses, iespējas, draudi un riski, kas ietekmē uz tā komerciālo darbību, ar mērķi neizmantota uzņēmuma potenciāla atklāšanas. Trešajā projektu darba daļā izstrādāti klīnikas stratēģiskas attīstības plāna varianti un to efektivitātes novērtēšana konkurētspējas paaugstināšanai. Maģistra darba galvenie rezultāti: izvirzītais mērķis izstrādāt uzņēmuma (stomatoloģijas klīnikas) stratēģisko attīstības plānu tika sasniegts īstenojot uzdevumus: veikta stomatoloģijas nozares analīze, konkurentu vides analīze, identificēti klīnikas vājas un stipras puses, tika noteikti klīnikas vadīšanas un stratēģijas izvēles īpatnības. Maģistra darbā izmantoti vispārēja un speciāla literatūras, grāmatas un Interneta resursu avoti. Darba saturs izklāstīts uz 78 lapām, 13 attēlos un 21 tabulas, ir norādīts izmantoto 30 avotu saraksts.
Keywords Strateģiskā vadīšana, konkurētspēja, zobārstniecība, attīstības plāns, pakalpojumu uzņēmums
Keywords in English Strategic management, competitiveness, dentistry, development plan, the service company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.01.2013 15:06:42