Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Operacionālā riska pārvaldība komercbankā"
Title in English "Operational Risk Management in a Commercial Bank"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. N.Lāce
Reviewer Dr.oec. J.Komkova
Abstract Komercbankas pastāvīgi attīstās un piedāvā saviem klientiem aizvien labākus un izdevīgākus pakalpojumus, veikto operāciju skaits regulāri palielinās, jo aizvien vairāk cilvēku izmanto banku sniegtos pakalpojumus. Kopā ar pieaugušo operāciju skaitu, palielinās arī iespējamie riski. Mūsdienās ikviena komercbanka veic risku identificēšanu, novērtēšanu, minimizāciju un kontroli, lai bankas finansiālie darījumi būtu droši. Bankas klientiem ir svarīgi, lai vieta, kur viņi glabā savu naudu ir droša, lai banka būtu uzticams un drošs finanšu partneris. Maģistra darba objekts komercbanka. Maģistra darba priekšmets ir operacionālā riska pārvaldība AS PrivatBank. Galvenais maģistra darba mērķis ir izvērtēt operacionālā riska pārvaldību komercbankā, izanalizēt pārvaldības pilnveidošanas iespējas komercbankā un izstrādāt operacionālā riska pārvaldības pilnveidošanas iespējas AS PrivatBank. Maģistra darba hipotēze ir izanalizējot komercbankas operacionālā riska pārvaldības modeli un izstrādājot operacionālā riska pārvaldes pilnveidošanas elementus, ir iespējams minimizēt un labāk kontrolēt operacionālo risku komercbankā. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi, tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi:izprast operacionālā risku lomu banku risku sistēmā un tā ietekmi uz bankas darbību, raksturot normatīvos dokumentus, ar kuru palīdzību tiek īstenota operacionālā riska pārvaldība komercbankā, izanalizēt operacionālā riska pārvaldības sistēmas modeli komercbankā, veikt operacionālā riska identificēšanas procesa analīzi, izpētīt operacionālā riska novērtēšanas metodes komercbankā, apskatīt iespējamās operacionālā riska pārvaldības stratēģijas, izvērtēt iespējamos pasākumus komercbankā, lai samazinātu operacionālā riska iestāšanas iespējamību, veikt operacionālā riska pārvaldības analīzi AS PrivatBank, veikt operacionālā riska identificēšanu un novērtēšanu VIP korporatīvo klientu-nerezidentu apkalpošanas departamentā, veikt operacionālā riska minimizācijas plānošanu un kontroli VIP korporatīvo klientu-nerezidentu apkalpošanas departamentā, izvirzīt priekšlikumus operacionālā riska pārvaldes pilnveidošanai VIP korporatīvo klientu-nerezidentu apkalpošanas departamentā. Maģistra darba apjoms ir 95 lapas, tajā ir iekļauti 22 attēli, 22 tabulas un 4 formulas.
Keywords operācionālais risks, pārvaldība, stratēģija, Bāzele, komercbanka, minimizācija, novērtēšana
Keywords in English operational risk, management, strategy, Basel, commercial bank, minimization, assessment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.01.2013 14:27:51