Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Patērētāju vajadzību identificēšana luksus preču pārdošanas veicināšanai Latvijā"
Title in English "Identification of Customer Needs for Increasing of Sales of Luxury Products"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Reviewer Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Abstract Patērētāju vajadzību noteikšana jau sen ir bijusi viena no svarīgākajām lietām pārdošanas veicināšanā. Vispasaules ekonomiskās krīze smagi skāra visas nozares, kā rezultātā samazinājās arī pieprasījums pēc visām preču grupām. Šobrīd ekonomiskā situācija uzlabojas, palielinās arī pieprasījums pēc lielākās daļas precēm, tomēr pieprasījums pēc luksus segmenta precēm vēl nav atgriezies pirmskrīzes līmenī. Lai uzņēmumi, kas darbojas luksus segmentā, varētu saglabāt savus līdzšinējos ienākumus, tiem ir jāmeklē jauni risinājumi esošo klientu piesaistei un noturēšanai, kā arī jācenšas specializēties, tā saucamajos, nišas segmentos. Viens no šādiem nišas segmentiem ir vidējā slāņa patērētāji, kas reizēm ir spējīgi un vēlas iegādāties luksus segmenta preces. Par galveno maģistra darba mērķi autore izvirza nepieciešamību identificēt luksus preču segmenta patērētāju vajadzības un, atbilstoši noteiktajām vajadzībām, plānot mārketinga aktivitātes. Patērētāju vajadzību identificēšana ir nepieciešama, lai uzņēmums zinātu, kas tā klientiem ir svarīgākais un uz ko jāfokusējas savā darbībā. Šāda veida aktivitāte ļauj arī izvairīties no nevajadzīgiem finansiāliem ieguldījumiem, kas laika gaitā var nesniegt vēlamo rezultātu. Veicot luksus preču segmenta attīstības analīzi Latvijā un apskatot dažādas patērētāju vajadzību identificēšanas metodes, darba autore secina, ka pirmskrīzes laikos Latvijā bija samērā liels luksus preču pircēju īpatsvars. Šo pircēju skaits gan ir samazinājies, tomēr šāds segments Latvijā ir joprojām. Tādējādi var secināt, ka šim tirgum ir potenciāls un tas ir jāattīsta. Darba autore veic arī benčmarkingu, ar kura palīdzību izpēta esošo pasaules luksus segmentu pārstāvju izmantotās mārketinga tehnikas, esošo un jauno pircēju piesaistei. Maģistra darba ietvaros tika veikta aptauja, lai identificētu kādas ir svarīgākās luksus segmenta patērētāju vajadzības. Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas un analizēšanas, tika konstatēts, ka luksus segmenta patērētājiem svarīgākās preču īpašības ir kvalitāte, retums, unikalitāte, vērtīgums un modernisms. Izstrādātie uzņēmuma stratēģiskie mērķi, sniedz ieskatu nepieciešamajās darbības uzlabošanas jomās. Savukārt izveidotais mārketinga aktivitāšu plāns atklāj precīzas veicamās darbības mērķu sasniegšanai. Uzņēmuma ekonomiskā efekta analīze norāda, ka paredzētie ieguldījumi mārketinga aktivitātēs ļaus uzņēmumam sasniegt vēlamo peļņas pieaugumu un būs ekonomiski pamatoti. Maģistra darba autore izvirza arī priekšlikumus, kam būtu jāpievērš uzmanība, plānojot mārketinga aktivitātes un uzņēmuma tālāko stratēģisko attīstību luksus pārtikas preču segmentā.
Keywords luksus tirgus, delikatese
Keywords in English luxury market, deli
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.01.2013 13:35:50