Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „SIA „DDT” personālvadības sistēmas pilnveidošanas projekts”
Title in English „Project for improving the personnel management system in the company “DDT Ltd"”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Reviewer Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Piebalga Grīna I., SIA DDT personālvadības sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S., Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 78 lpp. Diplomprojekta apjoms: 78 lapas; darbā iekļautas 12 tabulas, 8 attēli, 5 formulas; darbam pievienoti 16 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi personāla adaptācijas jautājumā, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla lietvedībā, lekciju nepublicētie materiāli, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums, tā personāls un organizācijas struktūra, veikta personāla vadības funkciju analīze. Teorētiskajā daļā analizēti amata apraksta izstrādāšanas, darba līguma pilnveidošanas un adaptācijas programmas izveidošanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla vadīšanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personālvadības sistēmas pilnveidošanai: 1. Amata apraksta izstrādāšanas projekts, 2. Darba līguma pilnveidošanas projekts, 3. Adaptācijas programmas izstrādāšanas projekts.
Keywords amata apraksta izstrādāšana, darba līguma pilnveidošana, adaptācijas programmas izveidošana
Keywords in English the job description development, improvement of the employment contract , adaptation programs
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 04.01.2013 17:18:33