Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language SIA "AT Tērauds" darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for enhancing the business performance of „AT Tērauds” Ltd.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojekta darba tēma ir SIA AT Tērauds darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms ir 77 lappuses, darbā izmantoti 27 informācijas avoti. Diplomprojekta mērķis ir analizēt un izvērtēt SIA AT Tērauds darbību un sniegt priekšlikumus uzņēmuma attīstības iespējām. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai tiek noteikti darba uzdevumi: analizēt SIA AT Tērauds saimniecisko darbību; apskatīt uzņēmuma finansiālās darbības analīzi; izvērtēt uzņēmuma konkurentus; balstoties uz uzņēmuma darbības analīzi, izvirzīt SIA AT Tērauds būtiskākās problēmas; apskatīt atalgojuma un motivācijas sistēmu uzņēmumā; noteikt mājas lapas nozīmi un uzlabošanas iespējas SIA AT Tērauds; izvērtēt reklāmu, tās izveidi un galvenos ieguvumus; izanalizēt darba aizsardzības un drošības materiālu izvēles aspektus un izvērtēt būtiskākos veidus. Diplomprojekta veiktais pētījums ir aktuāls un nozīmīgs, jo tajā iegūtie rezultāti tiks izmantoti SIA AT Tērauds uzņēmējdarbībā, t.i., uzņēmums savā turpmākajā darbībā var vadīties pēc diplomprojekta izstrādātajiem secinājumiem un ieteikumiem par uzņēmuma attīstības iespējām. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām daļām ar nodaļām un apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un grafiskās daļas. Analītiskajā daļa tiek veikts metālapstrādes nozares, SIA AT Tērauds saimnieciskās darbības apskats, izskatīta uzņēmuma pamatinformācija, misija, mērķi, stratēģijas, sniegta organizācijas struktūras, atalgojuma un finansiālās darbības, konkurentu analīze. Projekta aprēķinu daļā autore sniedz risinājumus izvirzītajām uzņēmumā pastāvošajām problēmām. Tehnoloģijas daļā tiek veikta interneta mājas lapas pilnveidošana un uzlabošanas. Darba un dabas aizsardzības daļā izstrādāts darba aizsardzības plāns uzņēmumam SIA AT Tērauds Grafiskajā daļā tiek iekļauti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti.
Keywords diplomprojekts, SIA AT Teruds, darbiba, analize, pilnveidosana
Keywords in English diploma project, enterprise, development
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.01.2013 14:20:42