Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana”
Title in English „Improvement of the company"s financial position”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Reviewer Mg.oec., lekt. H.Krogzeme
Abstract Bakalaura darba autors: Gaļina Kopņaka. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darba apjoms - 63 lapas, darbā ievietotās: 27 tabulas, 19 attēli un 29 formulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskie avoti, lielāka daļa no tiem ir Latvijas zinātnieku darbi, Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ir pamats pareizai uzņēmuma vadīšanai un to nākotnes perspektīvu nodrošināšanai, tādēļ autore nolēma izpētīt uzņēmuma finanšu situāciju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Darba gaitā teorētiskajā daļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, dažādu finanšu koeficientu analīzes. Praktiskajā daļā autore veica uzņēmuma gada pārskatu analīzi. Uz finanšu pārskatu bāzes veica vertikālo un horizontālo analīzi, likviditātes rādītāju, apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes, finansiālās stabilitātes un rentabilitātes rādītāju analīzi. Uz iegūto rezultātu pamata autore veica konkurējošās sabiedrības analoģisku rādītāju salīdzinošu analīzi. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Kopņaka G. Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana: Bakalaura darbs/ Zinātn. Vadītāja Semjonova N.- Datorsalikums.- Rīga:2012. - 63 lpp.
Keywords Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana
Keywords in English Improvement of the companys financial position
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.01.2013 13:29:16