Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība”
Title in English „Current asset management”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt L.Tīse
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Bakalaura darba autors: Laura Bankoviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt L.Tīse Bakalaura darba temats: Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība Bakalaura darba apjoms: 51.lpp., 12 tab., 12 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā tika izmantotas speciālā ekonomikas literatūra, izmantoti Latvijas Republikas reglamentējošie normatīvie akti, tai skaitā Gada pārskatu likums, Ministru kabineta noteikumi, Eiropas Savienības regulas un citi normatīvie akti. Darbā tika izmantoti arī raksti no elektroniskajiem resursiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma vadība ir ieinteresēta sekot līdzi uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pārvaldībai uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Bakalaura darbā ir apskatīta apgrozāmo līdzekļu būtība, pazīmes, pārvaldība, un likviditātes un aktivitātes rādītāju nozīmīgums. Praktiskais piemērs tiek analizēts pēc SIA ANDEKO finanšu pārskata datiem par periodu no 2008. līdz 2011. gadam. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek veikts teorijas apraksts par apgrozāmo līdzekļu būtību, nozīmi un struktūru. Otrajā daļā tiek pētīta SIA ANDEKO apgrozāmo līdzekļu pārvaldība un aprēķināti finanšu pārvaldības efektivitātes rādītāji. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi par uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pārvaldību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bankoviča L. Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Tīse L. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. - 51. lpp.
Keywords Apgrozāmie līdzekļi, to būtība, pārvaldība.
Keywords in English Current assets, the essence of management.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.01.2013 09:23:22