Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Kredītriska pārvaldība Latvijas komercbankās"
Title in English "Credit risk management in Latvian commercial banks"
Department
Scientific advisor Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Reviewer Dr.oec. J.Komkova
Abstract Ņemot vērā, ka Latvijas komercbanku kredītportfelī kopš 2007. gada ir ievērojami pieaudzis kredītu ar procentu vai pamatsummas maksājumu kavējumiem īpatsvars, ir nepieciešams veikt uzlabojumus Latvijas komercbanku kredītriska pārvaldības procesā. Kopš Bāzele II kapitāla konvencijas stāšanās spēkā kredītriska pārvaldībā aizvien vairāk tiek izmantoti iekšējie kredītriska novērtēšanas modeļi. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā kopējais apjoms ir 88 lappuses, tas satur 16 attēlus, 49 tabulas un 6 pielikumus. Maģistra darba mērķis ir analizēt Latvijas komercbankās izmantotos kredītriska pārvaldības instrumentus un izstrādāt maksātnespējas prognozēšanas modeli, kas būtu pielietojams kredītriska novērtēšanai Latvijas uzņēmumiem. Pētījuma veikšanai autore izmantoja 36 dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu finanšu pārskatus par 2011. gadu. Izmantojot apkopotos Latvijas uzņēmumu datus, autore veica Kraličeka Ātrā testa, kā arī 10 dažādu autoru iepriekš izstrādātu logit un probit maksātnespējas prognozēšanas modeļu precizitātes novērtēšanu Latvijas uzņēmumiem, minēto logit un probit modeļu koeficientu koriģēšanu, un izstrādāja divu faktoru logit modeli maksātnespējas prognozēšanai Latvijas uzņēmumiem.
Keywords Kredītriska pārvaldība, maksātnespējas prognozēšana, logit un probit modeļi, Bāzele II konvencija
Keywords in English Credit risk management, default risk assessment, logit and probit models, Basel II requirements
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 23:26:58