Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienības valstīs un Latvijā”
Title in English “Comparative Analysis of Personal Income Tax Systems in Latvia and European Union Countries”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer N.Jezdakova, LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
Abstract Maģistra darba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa salīdzinošā analīze Latvijā un ES valstīs. Nodokļu politika ir pasākumu kopums, kas ir virzīts uz ekonomiskās izaugsmes stimulēšanu, augstu finanšu rezultātu sasniegšanu, ievērojot nodokļu maksātāju intereses un tiesības. Katras neatkarīgas valsts pastāvēšanas nosacījums ir sakārtota nodokļu sistēma, kas sevī ietver gan fiskālo, gan ekonomisko funkciju. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir šīs lielās sistēmas daļa, kura izmaiņa ietekmē valsts konsolidētā budžeta ieņēmumus. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt nodokļu sistēmas daļas, bet konkrētāk iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas Baltijas valstu nodokļu sistēmā. Mērķa sasniegšana ir izpildīti šādi uzdevumi: 1. Veikta normatīvo un tiesisko aktu izpēte, kas saistās gan ar Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas nodokļu politikām; 2. Izpētīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība; 3. Veikta iedzīvotāja ienākuma nodokļa salīdzinošā analīze, izmantojot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāja ienākuma nodokļa sistēmu; 4. Izpētīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņu ietekme Latvijas ekonomikā. Pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa elementi: nodokļa subjekts, objekts, bāze, likme, atvieglojumi, taksācijas organizācija. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā un pasaulē, tā būtība balstoties uz normatīvo bāzi, kā arī nodokļa obligātie elementi. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma. Tiek pētīti nodokļu atvieglojumi, likmes un iedzīvotāja ienākuma nodokļa pirmsākumi. Trešajā nodaļā tiek salīdzināts Baltijas valstu Iedzīvotāja ienākuma nodoklis, to ietekme uz valsts konsolidēto budžetu, uz darba ņēmēja ieņēmumiem. Ceturtajā nodaļā tiek aprakstīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa elementu ietekme uz valsts ekonomisko stāvokli. Tiek analizētas iedzīvotāju ienākuma nodokļa iespējamās reformas un to ietekme uz Latvijas Republikas turpmāko ekonomikas attīstību. Darbs ir sastādīts uz 78 lapām, pētījumā ievietoti 12 attēli un 20 tabulas. Atslēgas vārdi: Iedzīvotāja ienākuma nodokļa politika, Latvija, Lietuva, Igaunija.
Keywords Iedzīvotāja ienākuma nodokļa politika, Latvija, Lietuva, Igaunija.
Keywords in English Income Tax Policy, Latvia, Estonia, Lithuania.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 22:18:54