Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Title in English „Project for enhancing the efficiency of the motivation system”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Reviewer Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Matrevica D., Motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 65 lpp. Diplomprojekta apjoms: 65 lapas; darbā iekļautas 9 tabulas, 21 attēli; darbam pievienots 3 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra stratēģiskajā vadīšanā un personāla vadībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma SIA „Greencarrier Freight Services Latvia” motivācijas sistēmas analīze un tās efektivitātes novērtēšana. Teorētiskajā daļā analizēti motivācijas un motivēšanas jēdzienu teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai: darbinieku algu un prēmijas izmaksu ikgadēja palielināšana; atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti ar darbinieku izglītības līmeņa paaugstināšanu; piemaksu sistēmas izveide, balstoties uz grāmatvedības un uzskaites sistēmā reģistrēto darījumu skaitu.
Keywords cilveku resursu vadisana
Keywords in English human resors managment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 16:33:37