Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla apmierinātības un motivācijas nodrošināšanas projekts valsts iestādē "X"
Title in English „Project for ensuring staff satisfaction and motivation at a state institution „X””
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mūrniece L., Personāla apmierinātības un motivācijas nodrošināšanas projekts valsts iestādē "X": Diplomprojekts/ Vadītājs: Reinfelde S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU,2012. – 100 lpp. Diplomprojekta apjoms: 100 lapas; darbā iekļautas 16 tabulas, 28 attēli; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 37 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla atlasē, darbinieku motivācijā un apmierinātībā ar darbu, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta iestādes personāla atlases, darbinieku motivācijas un apmierinātības ar darbu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases, motivācijas un apmierinātības ar darbu teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri motivācijas paaugstināšanas un personāla atlases jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti personāla atlases pilnveidošanai un 6 projekti personāla apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanai.
Keywords motivācija, apmierinātība ar darbu, personāla atlase
Keywords in English personnel selection, employee motivation, job satisfaction
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 16:18:33