Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Personāla vadības pilnveidošanas projekts SIA „Kurekss””
Title in English "Project for enhancing personnel management in „Kurekss” Ltd”"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Reviewer Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kalniņa I., Personāla vadības pilnveidošanas projekts SIA Kurekss: Diplomrojekts/ Vadītāja: Ezera.I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 65 lpp. Diplomprojekta apjoms: 65 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 7 attēli, darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 26 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla vadīšanas darba principu analīze. Teorētiskajā daļā analizētas uzņēmuma personāla vadības darbībā konstatēto nepilnību teorētiskie aspekti. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla vadības procesa pilnveidošanai.
Keywords Personāla vadības pilnveidošanas projekts SIA "Kurekss"
Keywords in English The Improvement of Personnel Management in company "Kurekss": diploma project
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 13:30:22