Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Interaktīvās metodes un to lietošana apmācības sistēmas izveidē
Title in English Interactive Methods and its Usage in Training System Development
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor LDI doc. N.Prokofjeva
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs satur teorētiskās literatūras analīzi par interaktīvām metodēm un matemātikas mācību vielu, kā arī praktiskais darbs - apmācības programmas izveide un ieviešana. Darba autore raksturoja interaktīvo metožu jēdzienu, kas ir demokrātiskas izglītības priekšnosacījums. Ir izpētīti interaktīvo metožu veidi, matemātikas mācību viela un apmācības programmas realizācijas iespējas. Pamatojoties uz veiktajiem teorētiskiem un empīriskajiem pētījumiem, praktiskajā daļā darba autore aprakstīja un izveidoja interaktīvo 1.klases matemātikas apmācības programmu, ieviesa šo apmācības programmu mācību stundā un veica aptaujas rezultātu apkopošanu un analīzi. Promocijas darbs sastāv no piecām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā - ievadā atspoguļota temata aktualitāte un izvēles pamatojums. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai autore izvirzīja uzdevumus. Otrajā nodaļā aprakstītas interaktīvās metodes un to veidi, tika aplūkota interaktīvo metožu pielietošana, kā arī tika veikts interaktīvo metožu salīdzinājums. Trešajā nodaļā analizēta matemātikas mācību viela, matemātikas apguve 1.klasē un tika aplūkotas matemātikas programmas realizācijas iespējas. Ceturtajā nodaļā tika analizēta interaktīvā programma un tās lietošana datorapmācībā. Tika aprakstīta apmācības programma un programmā izmantoties elementi, kā arī programmas darbība. Piektajā nodaļā veltīta apmācības programmas aprobācija un aptaujas izstrādei. Nodaļā tiek atspoguļota aptaujas rezultātu apkopošana un analīze. Darba nobeigumā autore secina, ka interaktīvā matemātikas apmācības programma ir izmantojama mācību procesa organizēšanā. Bakalaura darbā izmantoti 16 bibliogrāfiskie izdevumi. Darbā ir 54 lappuses, 17 attēli, 3 tabulas, 4 pielikumi.
Keywords interaktīvās metodes; mācību metodes; matemātikas apmācības programma
Keywords in English interactive methods; learning methods; training mathematics program; training system
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 16:05:19