Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Āgenskalna vēsturiskā nekustamā īpašuma saglabāšanas risinājumu ekonomiskais pamatojums
Title in English Agenskalna historical property conservation solution in economic in economical justification
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Sarmīte Barvika
Reviewer VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta Āgenskalna vēsturiskā nekustamā īpašuma saglabāšanas risinājumu ekonomiskais pamatojums mērķis ir izpētīt galvenās Āgenskalna vēsturiskās apbūves problēmas, un ar aprēķinu palīdzību parādīt, cik lieli iegūldījumi būtu jāizdara, lai šo īpašumu saglabāšanas problēmas atrisinātu. Diplomprojekta pētāmais priekšmets ir nekustamais īpašums, kas atrodas Āgenskalnā vēsturiskās apbūves un aizsardzības zonā un ieņem pirmskara laika vēsturiskā īpašuma statusu. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām- analītiskās, projekta aprēķina, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības daļas. Analītiskā daļa ietver informāciju, kas saistīta ar Āgenskalna vēsturi un tās apbūves veidiem, Āgenskalna vēsturiskā īpašuma saglabāšanas problāmjautājumiem, kā arī vērtējamā objekta tehniskā stāvokļa un nepieciešamo rekonstrukcijas darbu apraksts. Tiek aprakstītas vērtēšanas metodes ar kuru palīdzību autore aprēķina pētāmā īpašuma tirgus vērtību. Projekta aprēķinu daļa sastāv no vērtējuma slēdziena, kur detalizēti tiek aprakstīts vērtējamais īpašums un iegūtās pētāmā īpašuma vērtības. Projekta aprēķinu beigu daļa sastav no nepieciešamo rekonstrukcijas darbu aprēķina, kā arī iegūto rezultātu salīdzinājuma. Tehnoloģiskā daļa ietver veikto aprēķinu detalizētu skaidrojumu, kur tiek atspoguļots aprēķinu iegūšanas matemātiskais un tehniskais process. Dabas un darba aizsardzības daļa ietver informāciju par būvniecības radītās slodzes ietekmi uz vidi, kā arī nekustamo īpašumu vērtētāja darba un veselības apdrošinašanas nepieciešamību. Diplomprojekta grafiskajā daļā tiek atspoguļoti darba izstrādes laikā iegūtie rezultāti. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 93.lpp., tajā ietvertas 24 tabulas, 49 attēli un 13 pielikumi.
Keywords Āgenskalna vēsturiskā nekustamā īpašuma saglabāšanas risinājumu ekonomiskais pamatojums
Keywords in English Agenskalna historical property conservation solution in economic in economical justification
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 10:53:39