Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Individuālo komersantu nodokļu piemērošanas problēmas un risinājumi”
Title in English “Individual Entrepreneurs Tax Application Problems and Solutions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer N.Jezdakova, LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
Abstract ANOTĀCIJA Pēc Latvijas Republikas likumdošanas individuālie komersanti ir fiziskās personas, fizisko personu saimnieciskās darbības uzskaites un nodokļu jautājumi Latvijā ir maz pētīti. Daudz plašāk ir pētīta juridisko personu saimnieciskās darbības un nodokļu aplikšanas problemātika. Aplūkojot individuālo komersantu reģistrēšanās dinamiku pēdējos četros gados darba autore ir secinājusi, ka individuālo komersantu skaits strauji sarūk. Iepriekšējos gados tas varētu būt izskaidrojams ar ekonomikas lejupslīdi, bet pēdējo divi gadu laikā ekonomikas stabilizācijas periodā negatīva dinamika nav izmainījusies. Individuālo komersantu skaits valstī strauji samazinās, tas arī nosaka pētījuma nepieciešamību, lai izanalizētu to maksājamo nodokļu struktūru, administratīvo slogu, likumdošanas nepilnības un sarežģītās nodokļu administrēšanas prasības, lai noteiktu šo faktoru ietekmi uz individuāla komersanta saimniecisko darbību. Darba autore uzskata, ka individuālo komersantu nodokļu piemērošanas problēmu un risinājumu izpēte pašreizējā situācijā ir aktuāla. Maģistra darba Individuālo komersantu nodokļu piemērošanas problēmas un risinājumi pētījuma objekts ir individuālo komersantu saimnieciskās darbības aplikšana ar nodokļiem Latvijā, pētījuma priekšmets ir individuālo komersantu maksājamo nodokļu problemātika un tās risināšana. Maģistra darba mērķis ir izpētīt individuālajiem komersantiem piemērojamos nodokļus un ar tiem saistīto problemātiku un rast tai risinājumus, līdz ar to izvērtēt šo faktoru veicinošo vai bremzējošo spēku uz šīs uzņēmējdarbības formas attīstību Latvijā. Maģistra darbam izvirzītie galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1)apskatīt individuālo komersantu saimniecisko darbību un izpētīt tās tiesisko regulējumu, noskaidrot problemātiskos aspektus; 2)izpētīt individuālo komersantu reģistrācijas aspektus valsts iestādēs (Komercreģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā); 3)novērtēt administratīva sloga lielumu; 4)apskatīt individuālajiem komersantiem piemērojamos nodokļus, to aprēķināšanas, uzskaites un maksāšanas kārtību valsts budžetā; 5)izpētīt individuālajiem komersantiem piemērojamo nodokļu problemātiku; 6)piedāvāt risinājumus pastāvošajām problemātiskajām situācijām. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām, kuras kopskaitā sastāda 81 lappusi. Maģistra darbā ir ietverti 3 attēli un 16 tabulas. Maģistra darbā ietvertā informācija, veiktie pētījumi un izvirzītie priekšlikumi ir praktiski izmantojami individuālo komersantu nodokļu normatīvās bāzes pilnveidošanai, kas vecinās nodokļu uzskaites pilnveidošanu un objektivitāti.
Keywords Indivdulais komersants
Keywords in English Individual Entrepreneurs
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 10:07:22