Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmuma attīstības projekts”
Title in English „The development project for a company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., lekt. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Una Katlapa Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr.oec., lekt. I.Andersone. Diplomprojekta temats: Uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekta apjoms: 83 lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbā ietvertas 29 tabulas, 30 attēli un 11 pielikumi, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 21 izmantotas literatūras avoti. Diplomprojekta izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma darbības vides analīze, analizētas uzņēmuma stipras un vājas puses, novērtētas uzņēmuma apkārtējas vides iespējas un draudi, izvērtēta uzņēmuma finansiālā darbība. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmuma attīstības priekšlikumi: ieviest jaunu produktu, pakalpojumu un izstrādāt klientu piesaistes projektu, kas paplašinās esošo piedāvājumu klāstu un palielinās konkurētspēju un tirgus daļu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Katlapa U. Uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts. / Zinātn. vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012.
Keywords Uzņēmums, attīstība, peļņa, plāns, izdevumi, ieņēmumi, analīze, aprēķins, klientu piesaiste.
Keywords in English The company, development, profit, costs, revenues, analysis, assessment,
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 22:07:59