Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Finanšu risku pārvalde farmaceitiskajā uzņēmumā"
Title in English "Financial risk management in a pharmaceutical company"
Department
Scientific advisor Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Reviewer Dr.oec. N.Dubro
Abstract Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu "Finanšu risku pārvalde farmaceitiskajā uzņēmumā". Kopumā, farmaceitiskajos uzņēmumos, riskiem ir ierobežotas izredzes. Nekad, iepriekš, efektīvā uzņēmējdarbības risku pārvaldība nebija tik būtiska pozitīvo, drošu rezultātu sasniegšanā un korporatīvas reputācijas paaugstināšanas jomā. Farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmumā finanšu riskiem ir otrās šķiras nozīme, taču to novērtēšana un uzraudzība ir viena no aktuālākajām problēmām finanšu vadītāju praksē. Pirms pieņemtu kādu finansiālo lēmumu uzņēmumam ir svarīgi veikt finanšu stāvokļa analīzi pēc riska kritērija. Šī pētījuma rezultātā iegūta informācija var palīdzēt noteikt ierobežojumus, izvēloties finanšu stratēģiju. Savukārt, tas var nodrošināt uzņēmuma visoptimālāko attīstības veidu, kurš atbilst ārējās un iekšējās vides iedarbības nosacījumiem. Katrā ziņā, jebkura kompānija, farmaceitiskais uzņēmums nav izņēmums, saskaras ar nepieciešamību pārvaldīt finanšu riskus. Šis jautājums nevar būt ignorēts, ja uzņēmums plāno turpināt pelnīt spējīgu darbu tirgū. Maģistra darba objekts ir farmaceitiskais uzņēmums akciju sabiedrība Olainfarm, maģistra darba priekšmets ir akciju sabiedrības Olainfarm finanšu risku pārvaldības attīstība. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt finanšu risku pārvaldību farmaceitiskajā nozarē un piedāvāt to optimizācijas veidus. Maģistra darba hipotēze ir: Finanšu risku pārvaldība ļauj saglabāt un palielināt uzņēmuma vērtību. Darbs ir strukturizēts trīs sadaļās. Darba analītiskā apskata daļā ir dots farmaceitiskās nozares vispārīgais raksturojums un tās tendences ārvalsts tirgū un Latvijas ekonomikā, kā arī ir pārskatīta risku izpaušanās farmaceitiskajā nozarē. Darba lietišķā pētījuma daļa satur finanšu risku pārvaldības teorētiskus aspektus, proti, būtību, mērķus un funkcijas, kā arī finanšu risku klasifikāciju. Tās ietvaros ir raksturota risku vadības organizēšana atbilstoši ISO 31000 starptautiskajiem standartiem un ir dots priekšstats par jauno risku pārvaldības domāšanas pieeju - risk intelligence uzņēmums. Darba projekta daļā ir raksturota AS Olainfarm organizācija, veikta finanšu stāvokļa analīze un risku specifiku un to risku pārvaldes esoša stāvokļa apraksts. Darba noslēgumā tiek piedāvāta finanšu risku novērtēšanas uz finanšu pārskata pamata un ar analītiskās hierarhijas metodes izmantošanu. Pēdējā šīs daļas sadaļā ir piedāvāti finanšu risku uzlabošanas paņēmieni un iespējama AS Olainfarm finanšu risku pārvaldības programma. Projekta efektivitātes novērtējums rada priekšlikumu, ka, pateicoties finanšu risku pārvaldības programmas ieviešanai un risku speciālistu piesaistīšanai, AS Olainfarm ekonomiskā pievienotā vērtība varētu palielināties par 1,95 milj. Ls. Tas nozīmē, ka efektīvā finanšu risku pārvaldība ļauj saglabāt un palielināt uzņēmuma vērtību. Maģistra darba praktiskās un teorētiskās vērtības ir šādas: izdarīti secinājumi un priekšlikumi var tikt izmantoti šīs darba tēmas turpmākajos teorētiskos un praktiskos pētījumos, kā arī ir parādīta iespējama jauna riska pārvaldes domāšanas (risk intelligence) uzņēmumam. Darbs var tikt izmantots kā informatīvais materiāls, lai gūtu priekšstatu par farmaceitiskās nozares stāvokli ārvalstīs un Latvijā, kā arī, lai iepazītos ar finanšu risku pārvaldības būtību un iespējām.
Keywords risks, finanšu risku pārvaldība, farmaceitiskā nozare
Keywords in English risk, financial risk management, pharmaceutical industry
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 19:47:54