Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Inditex grupas uzņēmumu personāla motivācijas līmeņa paaugstināšanas projekts”
Title in English „Project for increasing the level of personnel motivation of company Inditex group”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Laura Mickeviča Diplomprojekta vadītājs: Sarmīte Gailīte RTU Mg. psih. Lektore Diplomprojekta temats: “Inditex grupas uzņēmumu personāla motivēšanas līmeņa paaugstināšanas projekts” Diplomprojekta apjoms: 100 lapas; darbā iekļautas 12 tabulas, 26 attēli; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādes gaitā izmantoti 100 literatūras avoti, t.sk. profesionālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma nepulblicētie materiāli. Diplomrojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika analizēta Inditex grupas uzņēmuma darbība, apkopoti un pētīti autores izstrādātās aptaujas anketas iegūtie rezultāti, apkopota informācija par esošo darbinieku motivēšanas sistēmu Inditex grupas uzņēmumos. Projekta aprēķjinu daļā tika izstrādāti projekti – veselības apdrošināšanas karšu ieviešana veikalu vadītājiem, darbinieku motivēšanas pasākumi, kvalifikācijas celšanas iespējas. Tehnoloģiskajā daļā tika izstrādāta darbinieku datu bāze vienam Inditex grupas uzņēmumam. Darba aizsardzības daļā tika analizēti autores izstrādātās aptaujas anketas dati par darbinieku informētību par drošu darba vidi Inditex grupas uzņēmumos. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mickeviča L., Inditex grupas uzņēmumu personāla motivēšanas līmeņa paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 100 lpp
Keywords Inditex grupas uzņemumu personala paaugstināsanas projekts
Keywords in English project of increasing the level of personnel motivation of company Inditex group
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 18:18:26