Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Valsts nekustamā īpašuma pārdošanas vērtības noteikšana un tās pielietošana izsolēs
Title in English The determination of the selling value of state real estate and its use in auctions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Sarmīte Barvika
Reviewer VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Abstract Diplomprojekta nosaukums ir Valsts nekustamā īpašuma pārdošanas vērtības noteikšana un tās pielietošana izsolēs . Diplomprojekta mērķis ir pētīt valsts nekustamā īpašuma pārdošanas vērtības noteikšanas kritērijus un kārtību, kā arī šīs vērtības pielietošanu nekustamo īpašumu izsolēs. Diplomprojekta sastāv no ievada, četrām nodaļām, 18 apakšnodaļām, secinājumiem un pieciem pielikumiem. Pirmā nodaļa tiek veltīta literatūras apskatam, kas attiecas uz darba tematiku. Šajā nodaļā tiek apskatīts valsts nekustamais īpašums, tā pārdošanas vērtība un vērtēšana no standartu un Latvijas normatīvo aktu puses, kā arī tiek veikta valsts nekustamo īpašumu izsoļu tendenču, rezultātu analīze laika periodam no 2011.gada -2012.gada II ceturksnim. Otrajā nodaļā tiek veikts konkrēta izsolē pārdota valsts nekustamā īpašuma novērtējums ar ieņēmumu un salīdzināmo darījumu metodi. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta informācija, tās apstrādes programmas un citi ar diplomprojekta mērķa sasniegšanu saistīti jautājumi. Ceturtajā nodaļā tiek veikts darba un dabas aizsardzības jautājumu apraksts, kas var tikt attiecināti uz vērtētāju un viņa darbu. Darba apjoms ir 67 lappuses, 26 attēli, 13 tabulas, 45 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Valsts nekustamais īpašums, izsoles
Keywords in English National real estate, auctions
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 11:50:34