Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Uzņēmuma ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējums”
Title in English “Assessment of a Company Opportunities to Penetrate Foreign Markets”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Doc. I.Pucens
Reviewer Doc. V.Ozoliņa
Abstract Maģistra darbs izstrādāts par tēmu Ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējums. Darba autors ir Mārtiņš Kriškāns. Darba mērķis ir izstrādāt ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējuma analīzi, ar kuras palīdzību uzņēmumi varētu noteikt izvēlētajai valstij piemērotāko no ārējo tirgu apgūšanas iespējām. Piedevām efektīvāk izmantot uzņēmuma rīcībā esošos resursus attiecīgā ārējā tirgus apgūšanas procesā. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā nodaļā ir apskatītas ārējo tirgu apgūšanas iespējas to raksturojums un salīdzinājums. Papildus ir apskatīti arī ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējuma kritēriji, kuri ir par pamatu darbā izstrādātajam ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējumam. Otrajā nodaļā pirmajā apakšnodaļā ir divu uzņēmumu apraksti un to darbības analīze. Tieši priekš šiem diviem uz eksportu balstītiem uzņēmumiem ir izstrādāta analīze ārējo tirgu apgūšanas iespēju savstarpējai novērtēšanai. Otrās nodaļas otrajā apakšnodaļā ir veikta vienkāršota piecu izvēlēto valstu Brazīlijas, Indijas, Japānas, Ķīnas un Zviedrijas tirgus analīze, kura paredzēta vispārēja priekšstata radīšanai par izvēlētajām valstīm. Trešajā nodaļā pirmajā apakšnodaļā ir atspoguļota darbā izstrādātā analīze, kas ir paredzēta ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtēšanai vienas valsts ietvaros, ar iespēju rezultātus salīdzināt arī starp valstīm. Trešās nodaļas otrajā apakšnodaļā ir atspoguļoti uzņēmumu tālākās darbības ieteikumi, kuri izstrādāti balstoties uz darbā izveidotās analīzes rezultātiem un darbā apskatīto uzņēmumu vēlmēm katrā no piecām valstīm. Maģistra darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 52 avoti, darbā datu atspoguļošanai ir izmantoti 19 attēli un 20 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 86 lapas.
Keywords Ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtejums
Keywords in English Assessment of a Company Opportunities to Penetrate Foreign Markets
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 13:59:44