Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Ārzonu darbības analīze un to izmantošanas perspektīvas Latvijā”
Title in English “Offshore Perfomance Analysis and Prospects for Their Use in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Lekt. O.Bogdanova
Reviewer Doc. A.Auziņa - Emsiņa
Abstract Anotācija Natālijas Iļuhinas maģistra darbam Ārzonu darbības analīze un to izmantošanas perspektīvas Latvijā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba ietvaros tiek pētīti jautājumi, kas saistīti ar ārzonu uzņēmumu darbības principiem, to izmantošanu starptautiskajā komercdarbībā, nodokļu optimizēšanu starptautisko tirdzniecības darījumu veikšanā, potenciālo labumu gūšanu no sadarbības ar tām un patiesā labuma guvēja noteikšanas problemātiku. Pētījuma aktualitāte ir pamatota ar to, ka pēdējos gados arvien lielāks uzņēmumu skaits sāk izmantot ārzonu shēmas nodokļu optimizēšanai, veidojas starptautiskā konkurence piesaistot investīcijas un uzņēmējdarbības optimizēšanā. Darba pirmajā daļā tiek aplūkota ārzonu būtība, kompāniju veidi un īpatnības, kā arī Latvijas Republikas likumdošana attiecībā uz ārzonām. Otrajā daļā tiek analizēta ārzonu nozīme valstu tautsaimniecībā, kā arī ārzonu uzņēmumu praktiskā izmantošana. Darba trešajā daļā tiek izstrādātas rekomendācijas uzņēmējiem un valstij sadarbībai ar ārzonām, kā arī izvērtētas tādas sadarbības perspektīvas. Maģistra darba pētījuma objekts ārzonu uzņēmumu izmantošana starptautiskajā uzņēmējdarbībā nodokļu optimizēšanai un to izmantošanas perspektīvas Latvijā. Pētījuma priekšmets iespējamo labumu noteikšana valstij un ārzonu izmantošanas perspektīvas nodokļu optimizēšanai Latvijā. Maģistra darba mērķis ir, pētot jautājumus par ārzonu uzņēmumu darbības principiem, to izmantošanu starptautiskajā uzņēmējdarbībā un analizējot to nozīmi gan pasaules, gan Latvijas tautsaimniecībā, izstrādāt priekšlikumus valstij un uzņēmējiem par ārzonu izmantošanas perspektīvām. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: Raksturot ārzonu uzņēmuma izveidošanas mērķus un galvenos uzdevumus, aprakstot ārzonu uzņēmumu darbības jomas un klasificējot tos pēc galvenajiem darbības veidiem. Izpētīt ārzonu uzņēmumu statusu Latvijas Republikas normatīvo aktu izpratnē, noskaidrot galvenos principus, kas jāņem vērā Latvijas uzņēmējiem, izvēloties valsti ārzonu kompānijas dibināšanai. Izpētīt, kāda nozīme ir ārzonām pasaules un arī Latvijas tautsaimniecībā. Izpētīt ārzonu aktuālo problemātiku, saistīto ar galējā labuma guvēja noteikšanas grūtībām. Noteikt iespējamus labumus, kādus valsts un uzņēmēji var gūt no sadarbības ar ārzonām. Darbā ir 3 nodaļas, 94lpp., 27 attēli, 3 tabulas, 61 bibliogrāfiskā saraksta vienība, 4 pielikumi uz 10 lpp.
Keywords Ārzona, nodokļi, nodokļu optimizēšana, tautsaimniecība
Keywords in English offshore, taxes, tax optimization, economy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 06:38:11